Ny process förbättrar klimatprestandan för bioolja som drivmedelsråvara

Syrefattig bioolja framställt från skogsrester är det fossilfria alternativet till råolja för produktion av drop in-drivmedel. Ny forskning jämför fyra processvägar som avlägsnar syret med hjälp av vätgas. En av processerna utklassar de övriga och kan bli viktig för att nå transportsektorns klimatmål. Det handlar om den så kallade IH2-processen, där pyrolys av restbiomassa, HDO [...]

26 juni 2022|Nyheter|

Sverige redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Sverige ska minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. För att vi ska lyckas med detta behöver andelen biodrivmedel i bensin och diesel öka och användandet av rena biodrivmedel. Regeringen vill därför stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel. – Nästan 90 procent [...]

23 juni 2022|Nyheter|

Komatsu Forest förvärvar Bracke Forest

Komatsu Forest AB, helägt dotterbolag till Komatsu Ltd. förvärvar Bracke Forest AB från nuvarande ägare Cranab AB, del av Fassi Group. Syftet med försäljningen av Bracke Forest, som varit del av Cranab Group sedan 2013, är att företaget ska kunna fortsätta sin tillväxt. Förutsatt att alla uppställda villkor uppfylls, så planeras försäljningen slutföras per 2022-07-01. [...]

18 juni 2022|Nyheter|

Två olika sätt att förhindra granbarkborren presenterades på Elmia Wood

Sökhundar som tränats att känna igen barkborrarnas doftsignaler är ett mycket effektivt sätt att lokalisera träd angripna av granbarkborrar. Bakom företaget SnifferDogs finns Elda, en holländsk herdehund, med matte Annette Johansson. Tillsammans lokaliserar de barkborrar åt bland annat privata skogsägare och skogsbolag – och räddar varje år tiotusentals träd. Fältförsökstudier gjorda av SnifferDogs Sweden i [...]

7 juni 2022|Nyheter|

Ponsse levererar simulator nummer 200 till Sverige

PONSSE-simulator nummer 200 har levererats till Naturbruksgymnasiet Södra Viken i Sverige. Simulatorn är av modellen PONSSE Full, vars ergonomi säkerställer en bra träningsposition och gör inlärningen meningsfull. Ponsse och Södra Viken har ett långvarigt samarbete. Södra Viken är en skola med mer än 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsbranschen. Den första PONSSE-maskinen kom till [...]

4 juni 2022|Nyheter|

Ferry Svan och Emil Hansson redo för World Trophy 2022

Den 27–28 maj rivstartar tävlingssäsongen i extremsporten TIMBERSPORTS®, och för svenska PRO-atleterna Ferry Svan och Emil Hansson väntar det tuffa mästerskapet World Trophy. Svan säkrade sin plats i och med vinsten av det europeiska Trophy-kvalet ifjol och Emil Hansson ansluter till mästerskapet som ett av två wildcards. -Jag känner mig i väldigt bra form och [...]

27 maj 2022|Nyheter|

Officiell statistik om den svenska skogen

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras statistik som baseras på den fältinventering som utfördes under åren 2017 - 2021. Årets temaavsnitt handlar om den formellt skyddade skogen. – I den nu publicerade statistiken framgår [...]

25 maj 2022|Nyheter|

EU-kommissionen missar åter igen Europas största förnybara energislag

EU vill snabbt bli oberoende av ryska fossila bränslen för att strypa flödet av pengar till Putins krigskassa. Men EU-kommissionens förslag om hur detta ska gå till, REPowerEU, har stora brister. EU-kommissionen demonstrerar än en gång sitt motstånd mot bioenergilösningar. Detta trots att fasta och flytande biobränslen redan i dag står för 60 procent av [...]

22 maj 2022|Nyheter|

Strands Lighting Division presenterar Siberia Low Rider

Siberia Low Rider är en helt ny typ av LED-ramp i två storlekar, 10” och 30” och med en höjd på 3 cm och ett djup på 5 cm samt med fyra funktioner – ett kraftfullt varningsljus och ett trippelpositionsljus. Finns att välja mellan orange, vitt eller rött ljus. Alla funktioner är E-godkända och kan [...]

20 maj 2022|Nyheter|