Det är brist på utbildade servicetekniker och mekaniker i Sverige. Därför gör Zeppelin en storsatsning på ett nationellt traineeprogram tillsammans med Arbetsförmedlingen och etablerade yrkesskolor i hela Sverige. Målet är att bredda rekryteringsbasen och täcka Zeppelins framtida behov av professionella mekaniker. I februari går startskottet för de tre första skolorna.

Först ut är Björknäsgymnasiet i Boden, Utbildning Nord i Övertorneå samt Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungby. Löpande under våren kommer ytterligare skolor att anslutas för utbildningsstart i höst.

– Det här är en unik satsning för Zeppelin och maskinbranschen. Det finns ett stort behov av kompetensförsörjning på samtliga våra orter där vi är etablerade för att vi ska kunna växa som bolag och nå våra mål, berättar Mikaela Murén, HR-specialist och ansvarig för kompetensförsörjning inom Zeppelin Sverige.

– Genom att ta ansvar för utbildningsbehovet driver vi utvecklingen framåt vilket direkt kommer våra kunder till godo. Entreprenörer och maskinägare ska känna sig trygga med att vi långsiktigt säkrar spetskompetensen. Vi vill hålla högsta möjliga servicenivå för att ta hand om den starkt växande volymen av Caterpillar-maskiner på den svenska marknaden, berättar Eva Holm, marknadsdirektör Zeppelin Sverige.

Traineeprogrammet är på heltid under ett par års tid, täcker alla maskinslag och varje praktikperiod är verksamhetsförlagd. Utbildningen är kvalitetssäkrad genom att kursplanen är gemensam för samtliga skolor, varje student kan tillgodoräkna sig studiepoäng samt att kursinnehållet har tagits fram av Zeppelins avdelning Tekniskt center och HR-avdelningen. Efter färdig utbildning har varje elev fått en generell mekanikerkunskap för tunga fordon och en särskild specialistkompetens för Caterpillar-maskiner.

De första utbildningarna inleds under våren med informationsträffar i februari som följs av ansökningar och urval.