Caterpillars återförsäljare Zeppelin fortsätter satsningen i Sverige och bygger en helt ny, toppmodern och klimatsmart anläggning med huvudkontor och serviceverkstad vid Landvetter utanför Göteborg. Investeringen är första steget i en nationell satsning på fler lokaler och serviceanläggningar för att möta Zeppelins fortsatta tillväxt.

Zeppelins nya anläggning vid Landvetter ska inrymma det svenska huvudkontoret med cirka 100 arbetsplatser. Anläggningen kommer också att innehålla en modern, multifunktionell och flexibel serviceanläggning som blir en heltäckande bas för Zeppelins samtliga verksamheter i regionen.

Området vid Landvetter ägs av Swedavia och det undertecknade kontraktet för marken gäller från och med 1 juli. Parallellt pågår förberedelsearbetet och projekteringen för den nya anläggningens utformning. Ett stort fokus är att den ska vara klimatsmart.

I den nya serviceanläggningen kommer såväl utrustning av nya maskiner och motorer, som service av samtliga produkter att ske. Anläggningen kommer också att vara bas för Zeppelins fältservicemekaniker i västra Sverige. Till detta kommer också Zeppelins hyrverksamhet att ha en bas inom området med ett stort utbud av maskiner och tillbehör för byggindustrin. På plats kommer även nyckelpersoner inom ledning, försäljning, eftermarknad och service att finnas.

Byggstart förväntas ske under andra kvartalet 2022 och inflyttning sker sommaren 2023.