Zarges sätter fokus på transportlösningar som är säkra att använda för produkter som ska transporteras vid låga temperaturer.

De olika COVID-vaccinerna från Pfizer, Moderna och Astra Zeneca måste förvaras säkert i låga temperaturer för att garantera användning. För de som transporterar dessa vaccin är det absolut nödvändigt att se till att de levereras säkert i en stark och lätt men robust behållare.

Zarges erbjuder en rad lösningar för transport av gods vid extrema temperaturer. De inkluderar universallådan K470, en lätt låda i aluminium som finns tillgänglig i 25 standardstorlekar och volymer, allt från 13 till 829 liter och kan varieras baserat på kundens specifika krav.

Farligt gods kan endast transporteras i förpackningar som uppfyller strikta standardkriterier samt har godkänts av relevanta myndigheter. Zarges har under många år producerat UN-godkända lösningar av aluminium i sin egen anläggning för typgodkännande, som är godkänd och övervakad av BAM (German Federal Institute for Materials Research and Testing), produkterna har fått många UN-godkännanden inklusive UN3373.