Än en gång kom alltså ett kryssningsfartyg som inte varit förplanerat till Helsingborg. En vecka tidigare annonserade det brittiska rederiet Cruise & Maritime Voyages ”Magellan” sin önskan om att få anlöpa hamnen med mindre än två dagars varsel. Vid båda tillfällena handlade det om att osäkra väderförhållanden satte käppar i hjulet på den ordinarie destinationen.