RFID står för ”Radio Frequency Identification” och innebär att ett RFID-chip utbyter information med en RFID-läsare. Tekniken möjliggör spårbarhet i realtid och är därför väldigt värdefull för ett företag som Widriksson som hanterar drygt 5000 leveranser varje dag.

Pilotprojektet ”Connected Goods” drivs av Widrikssons division för utveckling av nya digitala tjänster, Södertörnskommunerna och Logtrade. Målet med användning av RFID är att minska kravet på manuellt arbete i form av scanning av gods och i stället arbeta med aktiva taggar. Samtidigt skapas spårbarhet i hela leveransflödet för alla berörda parter. I pilotprojektet testas tekniken i Widrikssons uppdrag för Södertörnskommunerna, som är Sveriges största samordningsuppdrag med leveranser för åtta Stockholmskommuner.

– Detta är ett spännande projekt för framtidens logistik. Med den här tekniken får vi automatisk information om att rätt gods är på rätt lastbil, på väg till rätt destination och i rätt tid, säger Marcel Nemer, affärsområdeschef Digital Solutions på Widriksson Logistik.

Widrikssons syfte med RFID-användningen är att i realtid kunna ha bättre översikt över inbound-/outboundflödet genom att koppla gods till specifika paket/sändningar/lastbilar och eliminera manuella steg i processen. Att paketens data skickas via ett standardiserat kommunikationsmeddelande för att möjliggöra för hela logistikflödet att kunna ta del av data.
Samt kunna synkronisera dataflödet så att den kan meddela befintliga logistiksystem ifall avvikelser hittas i positionsdata.

Systemet bygger på att RFID-chippet skannas för att kunna koppla ihop RFID-chip med kollinummer eller ordernummer. Det är första steget i spårbarhetsresan; att knyta ett chip till en sändning.

Efter skanningen så vet nu RFID-chipet vilken sändning (order) den är knuten till, chippet rapporterar data såsom positionering samt om chippet finns inne i ett fordon eller ej.

RFID-chip får hjälp av gateways som är installerade i fordonet, på terminalen på omlastningspunkter mm. Enheterna kan då kommunicera med varandra och skicka data till vår webbportal om sändningen befinner sig i fordonet, på terminal eller hos kund.