– Denna affär med Watermaster medför en ny utvecklingsetapp för hela Lännen MCE gruppen. Affären medför utöver den omedelbara expansionen en stärkt erfarenhet av internationell marknadsföring till företaget, vilket vi kommer att utnyttja i kommande strategier, säger styrelseordföranden Christer Granskog.

– Målsättningen är att öka våra marknadsandelar inom alla våra produktområden.

Kombimaskinerna från Lännen och Lundberg är välkända för sina innovationer och den höga kvaliteten. Maskinerna är konstruerade för nordeuropas infrastruktur och behov av underhåll, det är helt enkelt arbetsmaskiner som trivs i krävande miljöer. De ärsärskilt anpassade för kommuner och fastighetsbolag, samt även underhåll inom linjebyggnad och järnväg.

Watermaster i sin tur främst avsedda för vattenbyggnad, och tjänar som en universalmaskin inom området.

Affären innebär således att Lännen, Lundberg, och Watermaster produkterna går ihop inom samma bolag Lännen MCE.