Nu öppnar försäkringsbolaget WaterCircles upp för företagskunder genom sin nya försäkringslösning för företagsbilar. I likhet med bilförsäkringen för privatkunder är den nya försäkringen märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Allt fler företag fokuserar på hållbarhet och utvecklar egna miljöpolicys. Det gör att kraven på företagens leverantörer i många fall har blivit betydligt hårdare. Genom att erbjuda en försäkring för företagsbilar med märkningen Bra Miljöval kan WaterCircles hjälpa företagen att leva upp till kraven.
Miljömärkningen innebär bland annat att WaterCircles ställer krav på att de verkstäder de samarbetar med, i första hand, ska göra reparationer med fullt funktionsdugliga återanvända reservdelar. Dessutom ser de till att kunden vid behov får låna en miljöbil medan kundens bil repareras.

Försäkringen är utformad och anpassad för tjänsteföretag och gäller för både personbil och lätt lastbil.
Försäkringen för företagsbilar är baserad på WaterCircles privaterbjudande som har blivit hållbarhetsgranskad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.