Statistik som Åkeri & Transport tagit fram visar att i runda tal att tre och en kvarts miljon lastbilar och bussar registrerade utomlands betalade trängselskatt vid passager i Göteborg (2,2 miljoner) och Stockholm (1 miljon).

Det blir cirka tio miljoner de i snitt betalat 30 kronor.

Räkneexemplet ger samtidigt en fingervisning om hur mycket utländska åkerier och bussbolag sluppit betalat. Vilket medverkat till en sned konkurrens.

Utländska bolag ska även betala broavgift i Sundsvall och Motala, cirka sex procent per månad. Av dem har Transportstyrelsen bara haft adresser till en av sex.

Nu har det blivit bättre. Transportstyrelsen samarbetar med ett företag som löst den jordiska knuten. Allt fler länder hjälper till.

Vilka länder är det?

– Ledsen, men det är en affärsuppgörelse mellan Transportstyrelsen ParkTrade Europe, i Sverige ett Stockholmsbaserat företag som identifierar fordonen. De har bett oss att inte göra det. Om de vill gå ut med uppgifterna, så får de hemskt gärna göra det.

Varför är det hemligt?

– Det är en privat marknad där det råder konkurrens.

Transportstyrelsen noterar fordonens reg-nummer och definierar nationaliteten. Parktrade tar fram fordonstyp, om det exempelvis är ett tungt eller lätt fordon. Eller en buss.

– Vi ser egentligen bara registreringsskylten. I bästa fall ser vi någon typ av dekal så att man kanske kan avgöra om det är en tung lastbil eller något annat fordon. När det gäller broavgifter, så är det elva kronor i Motala och 20 i Sundsvall för tungt fordon, mot fem eller nio för alla andra.

Transportstyrelsen får genom reda på om fordonstyp, namn och adress på ägaren.

I Stockholm och Göteborg betala alla, personbilar som tung trafik, samma avgift, bortsett från att avgiften varierar med tidpunkten på dygnet.

Parktrade har knutit kontakter med nationella fordonsregister.

Jonas Maran:

– Om det exempelvis gäller Ungern, så gäller det att resa dit, presentera det uppdrag företaget har.

Den svenska offentlighetsprincipen är unik. I något annat land är det inte säkert att uppgifter och fordon handläggs med samma öppenhet.

– Vi sluter sekretessavtal med sådana länder, så att de uppgifter vi får inte blir tillgängliga för var och en. Vi lovar att uppgifterna inte kommer ut till tredje part.

Parktrade har varit verksamt i Sverige i tio år. Bolaget har kontakter med parkerings- och inkassobolag i Europa. Det hanterar p-böter på bilar som är registrerade i annat land än där boten utfärdats. Företaget driver alltså in parkeringsböter och har genom detta byggt upp ett värdefullt register.

Jonas Maran vill inte precisera vilka länder som hittills knutits upp mer än att ”det är inte fler än tio”.

– Vi har prioriterat Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike – de nationer som är mest frekventa på de svenska vägarna. Fast de är inte helt identiska när det gäller broavgifter och trängselskatt.

Transportstyrelsen vidgar perspektivet för att försöka få med fler.

– Jag trodde exempelvis att det skulle vara svårt att etablera kontakt med länder i Östeuropa, men de visade sig väldigt intresserade av att samarbeta.

Det är en winwin-situation där data skickas båda vägar. Polen och andra länder har slitageavgifter. Det finns vägar som är privatägda och vägtunnlar som det kostar att passera.

– Kan vi skicka uppgifter om svenska fordon, så kan de debiteras ägarna.

Göteborg under första halvåret 2015

Den utländska trafiken stod för tre procent av alla passager.

71.667.602 antal passager, svenska och utländska fordon2.228.040 antal passager, utländska fordon62 procent personbilar38 procent lastbilar eller buss.

Fördelningen av antal passager, utländska fordon:

Stockholm under första halvåret 2015

Den utländska trafiken stod för drygt två procent av alla passager.

41.515.473 antal passager, svenska och utländska fordon1.014.241 antal passager, utländska fordon72 procent personbilar28 procent lastbilar eller bussar.

Fördelningen av antal passager, utländska fordon: