– Samtidigt som behovet av ingenjörer ökar så dalar intresset för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Våra duktiga medarbetare kan motivera och inspirera genom att tillämpa utmaningar från vår verklighet i undervisningen och visa på ingenjörsyrkets bredd, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson.

Rätt kompetens är avgörande för svensk industri såväl som för svensk konkurrenskraft i världen, och för tekniktunga företag som Volvokoncernen är tillgången på ingenjörer central. Samtidigt visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) att det år 2030 kommer att fattas fler än 50 000 ingenjörer i Sverige, främst på grund av stora pensionsavgångar och för få nyutexaminerade ingenjörer från universitet och högskolor.

Därför startar Volvokoncernen Skolsteget, ett utbildningsprojekt tillsammans med Göteborgs Stad. Under läsåret 2014/15 kommer 14 ingenjörer från Volvokoncernen att samarbeta med lika många lärare i 5 gymnasieskolor i Göteborg: Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet och Göteborgs tekniska college. Ingenjörerna kommer att delta i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen genom att bidra med faktiska problemställningar och utmaningar från sin verklighet, och genom att informera om ingenjörsyrkets bredd och möjligheter.

– Att förhindra den brist på ingenjörer som väntar det kommande decenniet är en av de verkliga ödesfrågorna som svensk industri står inför. Ska vi lyckas få fler unga intresserade av en framtid inom industrin behövs en bättre samverkan mellan skolan och arbetsliv, och där kan Skolsteget fylla en viktig funktion, säger Olof Persson.