I slutet av april presenterade de två fordonsjättarna Daimler Truck AG och Volvokoncernen officiellt grunddragen i sin utvecklingsplan för cellcentric, som är de båda företagens nya gemensamma samriskföretag på området bränsleceller och som bygger på ett mycket viktigt och banbrytande åtagande om att påskynda användandet av vätgasbaserade bränsleceller för fjärrtransportbilar och andra användningsområden. Med målet att bli en ledande global tillverkare av bränslecellssystem kommer cellcentric att göra en av Europas största satsningar inom serietillverkning av bränslecellssystem, och produktionen är planerad att inledas 2025. För att påskynda lanseringen av vätgasbaserade bränsleceller kräver de två ägarna av cellcentric ett politiskt ramverk för vätgas inom EU, så att tekniken kan bli en kommersiellt gångbar lösning.

Syftet med cellcentric är att bidra till hållbara transporter och ett koldioxidneutralt Europa som en del av en europeisk grön giv. Företaget kommer att utveckla, producera och sälja bränslecellssystem för både fjärrtransporter och andra användningsområden. Till sin hjälp har samriskföretaget flera årtionden av expertis och utvecklingsarbete från både Daimler Truck AG och Volvokoncernen. Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen kommer rena batterielektriska och vätgasbaserade bränslecellslastbilar att komplettera varandra, beroende på de enskilda kundernas behov. Batteridrift kommer främst att användas för lägre lastvikter och kortare sträckor, medan bränslecellsdrift kommer att bli förstahandsvalet för tyngre laster och längre avstånd.

Grön elektricitet

De största lastbilstillverkarna i Europa kräver med stöd från Daimler Truck AG och Volvokoncernen, att cirka 300 vätgasstationer med hög prestanda och som lämpar sig för tunga fordon utvecklas senast år 2025 och att det senast år 2030 ska finnas 1 000 stationer för tankning av vätgas i Europa. Det här gemensamma initiativet, som går ut på att vätgas ska användas som bärare av grön elektricitet och som bränsle i eldrivna lastbilar, är ett viktigt led i att fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter.

Eftersom koldioxidneutrala lastbilar för närvarande är betydligt dyrare än vanliga fordon behövs det ett politiskt ramverk för att säkerställa att det finns en efterfrågan och att priserna blir överkomliga. Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen bör detta innefatta incitament för koldioxidneutral teknik och ett beskattningssystem baserat på kol- och energiinnehåll. Ett system för handel med utsläppsrätter kan vara ytterligare ett alternativ.

Utvecklingsplan för serietillverkning av bränslecellssystem och bränslecellslastbilar

Just nu konceptualiserar cellcentric planerna för storskalig serietillverkning. Mer information och ett beslut om placering kommer att meddelas under 2022. Som ett viktigt steg på vägen mot serietillverkning förbereds just nu en för-serietillverkning på en ny anläggning i Esslingen utanför Stuttgart. Parallellt skalar cellcentric upp den pågående prototyptillverkningen.

Daimler Truck AG:s och Volvokoncernens mål är att börja med kundtester av bränslecellslastbilar om cirka tre år och att serietillverkningen av bränslecellslastbilar ska vara i gång under den andra hälften av det här årtiondet. Alla fordonsrelaterade aktiviteter genomförs oberoende av varandra, eftersom de båda företagen förblir konkurrenter inom alla fordons- och produktprogram och i synnerhet när det gäller lösningarna för bränslecellsintegrering för samtliga produkter.