Bakgrunden till konceptbilen, som ändå var huvudnummer i Volvos monter, kan hittas år 2008 när de amerikanska energimyndigheterna utmanade branschen att ta fram en lastbil med minst 50 procent bättre transporteffektivitet. Resultatet blev något som senare kom att kallas Super Trucks.

Vi ska dock veta att incitamentet är lite annorlunda i USA jämfört med Europa och Sverige. Där över har bränslepriserna av tradition legat på en jämförelsevis låg nivå. I Sverige har det varit betydligt bistrare att ställa sig bredvid en bränslepump – och som en följd därav har just förbruknings- och driftkostnader ”alltid” varit mer prioriterade.

Den dramatiska höjningen av bränslepriset gjorde att marknadskrafterna på något sätt integrerades med allmänhetens intressen.

– Ja, det råder ingen tvekan om att bränsleeffektiviteten länge varit en av de allra viktigaste frågorna inom vår bransch. Förutom miljöaspekten är det nämligen så att bränslekostnaden står för en tredjedel av den totala driftkostnaden, förklarar Åke Othzen, Chief Projekt Manager på Volvo Lastvagnar.

Samarbetsprojekt

Av den anledningen vände sig Volvo till den svenska energimyndigheten år 2011 med en förfrågan om ekonomiskt stöd för att ta fram en svensk motsvarighet till amerikanske Super Trucks. Myndigheten ställde sig välvillig till planerna och Volvo identifierade huvudområden att rikta huvudintresset emot.

Projektet kommer i sin nuvarande form att pågå till 2017 men resultatet är redan nu så bra att Volvo tycker det är väl värt att visa upp. Även de amerikanska energimyndigheterna finns fortfarande med på ett hörn.

Ett samarbete etablerades med Continental för att ta fram däck anpassade just till fjärrbilssegmentet i Europautförande. Dessutom inleddes parallellt samarbete med SKAB för en effektivare och lättare skåppåbyggnad, samt Parator för en lättare och mer lågbyggd chassielösning.

– Ja, så är det säger Lars Mårtensson, Environmental director på Volvo, att de enskilt största ”bovarna” när det gäller bränsleeffektivitet är luftmotstånd och rullmotstånd.

När det gäller luftmotståndet har stor vikt lagts vid trailerns konstruktion och layout. Det unika har varit att designen har tagits fram med hela fordonet som bas. Normalt sker den här processen som så att trailertillverkaren tar fram sina släp för sig, och lastbilstillverkarna tar fram sina dragbilar för sig.

Och inte alltid passar de helt perfekt till varandra.

– Även här gäller det ändå att hitta rätt kompromiss. Det har varit viktigt att bygga en trailer som passar just för vår konceptbil, fortsätter Nilsson. Men den får ändå inte vara helt förkastlig om den kopplas på en annan dragbil, en Volvo eller något annat fabrikat. Och när det gäller att förlänga en trailer för att förbättra luftmotståndet, eller designa sidokjolarna för samma uppdrag, så måste även det ske vetenskapligt – så att vi hittar exakt rätt brytpunkter.

Volvo efterlyser dessutom ett ökat samarbete inom branschen i stort, för att olika spelare tillsammans ska hitta lösningar som passar så många som möjligt.

Anpassade däck

Volvos Concept Truck som visades på Elmia är ett steg i den riktningen. Och målet är förutom produkten i sig, att väcka uppmärksamhet och få fler att få upp ögonen för frågans betydelse.

Ett konkret resultat är en viktreducering på två ton. Trailern är dessutom försedd med lyftbar främre och bakre axel. På dragbilssidan har som exempel de stora konventionella backspeglarna bytts ut mot kameror. Drivlinan, inklusive utväxling, har optimerats för att passa just denna kombination.

Ett nära samarbete mellan Volvo och däcktillverkaren Continental har resulterat i nya däck perfekt anpassade efter den aktuella konceptbilen.

– På däcksidan, som på många andra områden inom den här branschen, gäller det att hitta den bästa kompromissen. Däcken ska ha lågt rullmotstånd och bra livslängd, för totalkostnaden skull, men de måste samtidigt ha bra grepp vid olika underlag och förhållanden. Det får inte göras något avkall på säkerheten, förklarar Anders Tenstam, expert på aerodynamik på Volvo Lastvagnar.

Genom det nära samarbetet har Volvo kunnat dra nytta av Continentals kunskaper vad gäller däckdesign, och Continental har kunnat använda Volvos stora datasimuleringskrafter. De omfattande testkörningarna har kunnat effektiviseras och därmed skynda på och effektivisera konstruktionsförloppet.

– Vi ser ett resultat på sex procent mindre rullmotstånd om vi jämför motsvarande däck från 2009 och idag, säger Åke Ohtzen.

Utvecklingen av Volvo Konceptbil fortsätter men redan nu kan uppvisas minskad bränsleförbrukning på 30 procent. Det blir stora inbesparade pengar för fordonsägaren och dessutom positivt ur ett klimatperspektiv.

Järnriddaren Ovebrink

Bränsleförbrukning och skenande driftkostnader är något som angår exakt alla. Men en dag som denna, på festliga Lastbilsmässan på Elmia, var det många som lika gärna, eller kanske hellre, tittade på Boije Ovebrink och hans rekordsnabba lastbil The Iron Knight.

– Ja det är så roligt, att folk fortfarande tycker det är lika kul, skrattar Boije själv där han står i trängseln runt sin världsrekordbil. Eftersom även jag fortfarande tycker det är lika kul, så trivs vi alla här.

Ja, det är snart dags att dubba Boije för alla hans insatser i lastbilshytten. Det har under alla år dessutom skett i en perfekt balans mellan nytta och nöje.

När han visar upp sin senaste brutala skapelse ”Järnriddaren”, så är det just nytta och nöje som fokuseras. Bland annat har Goodyear tillsammans med Volvo Lastvagnar och Boije Ovebrink tagit fram specialdäck för att de höga farterna ska klaras av på ett säkert sätt.

Däcken som påpassligt nog heter The Iron Knight klarar således att bära den 4,5 ton tunga dragbilen med 2 400 hästkrafter att nå en genomsnittlig hastighet på 169,09 km i timmen under 21,29 sekunder, över tusen meter, från stillastående start.

Järnriddaren Ovebrink slog i samma veva rekordet för 500-metersdistansen med 131,29 km i timmen på 13,71 sekunder. Och som om inte detta vore nog uppmättes toppfarten 276 km i timmen, som mest under rekordracen.

Stommarna för rekorddäcken är den senaste generationens standardstommar för Goodyear lastbilsdäck, och används varje dag på europeiska vägar. Goodyear The Iron Knight styrdäck 315/70R22.5 bygger på Goodyears racerdäck för lastbilar, som används av alla lastbilar i Federation Internationale de l’Automobile (FIA) European Truck Race Championship. 495/45R22.5 drivhjul tål det otroliga moment som The Iron Knight utvecklar.

Båda däcken byggs på vanliga Goodyear lastbilsdäcksstommar med specialutvecklade slitbaneblandningar och slitbanemönster. Sidoväggarna på världsrekorddäcken har en särskild Goodyear The Iron Knight-dekor.