Det unika forskningsprojektet Remote Timber är ett samarbete mellan Volvo CE och telekomoperatören Telia, virkes- och papperstillverkaren SCA, Mittuniversitetet, Skogforsk och Biometria. Testerna som utfördes på SCA:s virkesterminal i Torsboda i november har visat att det går att fjärrstyra en Volvo L180-höglyft, hundratals kilometer bort. Och att använda ett 5G-nätverk med låg fördröjning har visat sig vara en stor fördel – så att förarna kan utföra den känsliga processen med att plocka, lasta och organisera stockar på distans.

Genom att fjärrstyra skogsbruket så förväntas det ge bättre produktivitet genom att en förare kan arbeta på flera – och ibland isolerade – terminaler runtom i världen. Det förväntas även göra det både säkrare, genom att människor inte behöver vistas i potentiellt farliga miljöer, och mer hållbart, genom effektivare logistikflöden eftersom lastning och lossning av virke även kan utföras nattetid.

Ett viktigt syfte med forskningsprojektet är att utforska exakt vad som krävs ur ett förarperspektiv för att göra fjärrstyrning till en användarvänlig och effektiv upplevelse. Eftersom varje virkeslast kan vara så varierad – från en otymplig hög med tunga stockar till bara några korta trästycken – måste lyftprocessen kunna utföras med maximal noggrannhet och oerhört exakt manövrering.

Det finns därför ett antal uppkopplade kameror och givare på strategiska platser runt maskinen som skickar data i realtid via Telias 5G-nätverk tillbaka till kontrollstationen. Testet kommer därmed både utforska hur tekniken kan göras mognare och samla in viktig feedback från förarna om den optimala placeringen av dessa kameror för bästa möjliga hanteringsprecision.

Volvo CE har de senaste åren utforskat potentialen för fjärrstyrning i en mängd olika segment, från gruvdrift till byggprojekt i städer, och i det här projektet testas tekniken i den mest utmanande applikationen hittills. Genom att fjärrstyra processer som att lyfta virke, som i dagsläget är för komplexa för att automatiseras helt, blir fjärrstyrning en viktig möjliggörare för automation och erbjuder kunderna en mer gradvis integrering av automatiserade processer.

Remote Timber finansieras av de deltagande parterna och av VINNOVA:s program Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).