Uppsättningen med Dig Assist-verktyg från Volvo CE möjliggör en mer noggrann grävning på en kortare tidsperiod av den normala tiden. Dig Assist, som har uppgraderats med en rad nya funktioner, har god produktivitet, effektivitet och säkerhet.

Dig Assist från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) frigör maskinens produktivitetspotential. Med hjälp av Volvo Co-Pilot-surfplattan i hytten kan föraren på ett enkelt och självständigt sätt hantera grävarbeten mer lättsamt. Det finns även ett viktigt säkerhets- och bekvämlighetselement, eftersom Dig Assist eliminerar behovet av utsättning och manuella kontroller.

Dig Assist finns med 2D-, In-Field Design- och 3D-verktyg, så att föraren får en detaljerad utgrävningsplan direkt från hytten.

2D-appen är avsedd för markjustering och släntning. Det här tillvalet använder realtidsdata för att visa föraren när önskade djup eller lutningar har uppnåtts.

In-Field Design

In-Field Design möjliggör att arbetsuppgifterna blir enklare. Det här tillvalet använder GNSS- och RTK-navigeringsteknik för att ge mer noggrannhet i uppgifter som dikesgrävning, förberedelse av uppfarter/pooler och grunder. Jobbdata kan även lagras i Volvo Co-Pilot, vilket möjliggör att arbetet kan återupptas vid ett senare tillfälle.

3D-tillvalet är behjälplig vid större infrastrukturprojekt. Topcon 3D-MC för Dig Assist möjliggör överföring av designer till Volvo Co-Pilot. Importera en projektfil och börja sedan att arbeta.

Active Control

Maskinstyrsystemet, Active Control, vägleder föraren genom funktionerna för att automatisera grävprocessen, vilket ger goda resultat upp till 45 procent snabbare än vid traditionell planering. Denna funktion styrs via den 10-tum stora Volvo Co-Pilot-displayen i hytten.

Planeringsarbetet går smidigare tack vare appens funktioner för halvautomatisk planering. När önskade parametrar för arbetsuppgiften har angetts i systemet justerar grävmaskinen automatiskt skaftet, skoprörelserna, tiltskopans vinkel och djupet för grävmanövrer, som följer den önskade formen och ger rätt planeringsvinkel. Den är nu även kompatibelt med 3D (Topcon). När paketet för rörelsegränser används kan föraren även automatiskt stoppa svängrörelsen i en inställd vinkel. Vid arbete på trånga platser kan föraren förinställa bommens och skopans höjd och svängning för att undvika hinder på sidorna eller ovanför.

Insikter i realtid

Volvo CE:s lastindikeringssystem OBW, ger insikter i realtid om lastvikten, vilket hjälper föraren att nå lastningsmålen. Systemet förhindrar över- och underlastning samt säkerställer att varje lastbil håller sig inom vägtransportreglerna och ändå är fylld till sin fulla kapacitet. Förarna kan ställa in mål som inkluderar ett lastmål för trippmätaren eller en önskad last för en lastbil. Samtidigt ger funktioner som att tarera lasten, låsa upp aktuell last och ignorera den senaste skoplasten noggrannhet. Med den extra lastområdesväljaren kan förarna ange positionen för lastområdet, vilket bidrar till att undvika missade eller felaktigt tillagda skoplaster. Systemet räknar även alla skopor som har lagts i den fördefinierade lastzonen.