De nya bandgrävarna EC160E och EC180E från Volvo Construction Equipment är utformade med en rad nya funktioner för att säkerställa bränsleekonomin som prioriterat område i alla applikationer. Med Volvos Steg IV-godkända D4-motor ger dessa maskiner både låg bränsleförbrukning och fantastisk prestanda för att maximera drifttid och minska utsläppen. Med högre motoreffekt blir manövreringen mycket känslig och transportsträckor går snabbt för maximal produktivitet.

Hydraulsystemet är optimerat för att fungera effektivt i harmoni med den kraftfulla motorn. Tillsammans med ett helt elektroniskt reglersystem och Volvos avancerade ECO-läge reduceras kraftförlusterna och manövreringsförmågan och responstiden förbättras. I ECO-läget samarbetar huvudmanöverventilen och maskinens programvara för att se till att den elektroniska pumpen regleras effektivt.

För att minska cykeltiden finns en bomflytfunktion som gör att kraft från bomsänkning kan sparas och användas till andra funktioner. Med EC160E och EC180E effektiviseras arbetet ytterligare tack vare att maskinens tomgångstid minskas. Motorn stängs automatiskt av när maskinen varit inaktiv i en viss tid.