Volvo Autonomous Solutions har tecknat ett avtal med Foretellix och ska i ett samarbete utveckla verifieringen av autonoma lösningar för motorvägar men även i avgränsade områden som exempelvis gruvor och stenbrott.

Målet med partnerskapet är att skapa lösningar för autonoma körlösningar som ska vara välfungerande på allmänna vägar såsom i avgränsade områden. Testerna kommer leda till miljontals olika scenarier som kan uppstå, vilket möjliggör säkrare autonoma maskiner och fordon.

Den omfattande dataanalysen från systemet som kommer att krävas genererar bland annat en minskning av kostnader och utvecklingstid.

Open Measurable Scenario Description Language (M-SDL) som skapats av Foretellix kommer att användas i lösningen vilket förenklar inspelning, återanvändning och delning av olika scenarier. Det ger också möjlighet att uppfatta tidigare främmande faror genom att kunna precisera ett urval av scenarier samt driftförhållanden.

Källa: Volvo Autonomous Solutions