Vindsikt VS1200 blev snabbt populär och ett 40-tal maskiner finns idag ute hos olika kunder. Den används främst för att separera tunga material från lätta, såsom sten från trä eller plast. Maskinen har även sålts för många andra användningsområden, exempelvis för att separera rötter ur betonggrus, plast ur returträ, tung plast från lätt plast, metaller ur fluff, inert från avfall och sten ur bark.

Som tillval kan maskinen nu utrustas med ett två meter långt stjärndäck. Det gör att VS1220 kan sortera ur exempelvis 0–20 millimeters grus ur krossade stubbar, samt särskilja lätt från tungt. Detta medför att vindsikten kan användas som storleks- och densitetseparator. Stativstorleken är dock densamma för att behålla den smidiga transportmöjligheten.