Det är vindberäkningar och vindkartor som avgör vilka platser som är lämpliga för vindkraftverk. Utifrån medelvinden ges optimala ställen att placera turbinerna på, och höjderna vid Fäbodliden utanför Vindeln är väl anpassade för flera kraftverk. Där bestämde sig norska Fred. Olsen Renewables AB för en etablering med 24 turbiner. Det är Jemtska som samägs av Jämtkraft och Skanska som fått infrastrukturkonceptet, en affär som var klar i somras.

– Den här etableringen betyder väldigt mycket för Jemtska eftersom vi dels får möjlighet att bygga det norska företagets första vindpark i Sverige vilket känns mycket hedrande. Men även för att vi vann upphandlingen i konkurrens med andra aktörer, säger Rune Eriksson från Jemtska.

Ansökningen om placeringen gick till länsstyrelsen som tidigt påpekade att det bland annat fanns tre restriktioner i anslutning till vindparksområdet att ta hänsyn till. En gammal gård ligger i sydvästra delen av området med en angränsande myr, samt en cykelled som är byggd för hand och den enda farbara vägen till gården. Men också boplatser för örn finns precis i norra kanten av området. Dessa tre restriktioner har medfört omplacering av vissa kraftverk samt omplanering av vägarna fram till verken.

– Restriktionen som gäller örnar handlar om gamla boplatser men de håller till utanför parkområdet. Men det kommer att finnas en kontrollplan, så om man ser att det förekommer döda fåglar i området kommer det att rapporteras, berättar Rune Eriksson.

Får med sig byborna

Skanska står för vägar, fundament, elnät, servicebyggnad och ställverk, och det arbetet påbörjades direkt efter semestern. Nu är compound area färdigt med internet och VA för arbetsbarackerna och där finns Andreas Pettersson, arbetsledare för markarbetena på Skanska. Han berättar hur totalt cirka 1,5 mil ny skogsbilväg ska brytas fram uppe på Fäbodliden. Även de befintliga vägarna ska förstärkas eftersom de inte har full bärighet i nuläget. Det är Kjin Schakt AB från Storuman som utför alla markarbeten åt Skanska, och så här i början är det två arbetsgäng som går fram, terrasserar och lägger trummor i vägnätet. Kjin Schakt ska ha grävare längst ut i tre vägändar samt en bandtraktor som gör ytor för kraftverksfundament. Väglinjerna där verken placeras är utritade på en välanvänd karta.

– Vindkraftverken måste stå minst 500 meter ifrån varandra för att inte ta vind av varandra och tappa effekt, och placeringarna har utsetts utifrån hänsyn till att vi ska kunna ta oss fram dit på ett vettigt sätt, säger Andreas.

Fyra markägare är berörda av vindkraftsparken, och några av dem kommer gärna på besök då och då för att se hur arbetet fortskrider. Jemtska har varit noga med att ta kontakt med alla närboende.

– Vindparksarbetet kommer ju att innebär en stor mängd trafik och det gäller att vi har alla bybor med oss, dom är ju jätteviktiga för vår verksamhet. Därför har vi samlat invånarna i byarna som bor längs vägen på informationsmöten. Vi har också kontaktat Grans sameby och diskuterat eventuella störningar vid deras renflytt, berättar Andreas.

Jordschakten försenar

Just i dag är länsstyrelsen på besök och Rune Eriksson från Jemtska guidar runt dem i området.

– Vi har bjudit in eftersom vi vill ha bra relationer med berörda myndigheter. Det är många tillståndsansökningar som ska göras inför ett sånt här bygge, bland annat till Trafikverket och även en miljökonsekvensbeskrivning till Naturvårdsverket. Men länsstyrelsen har ju tillsyn på bergtäkten så även om tillstånden är klara så har vi flera kontrollplaner att efterfölja. Då är det bra med god kontakt och snabb handläggläggning av våra ärenden, säger Rune glatt.

Även en representant för Fred. Olsen Renewable AB är på plats. Rolf Rubensson är teknisk konsult och har jobbat vid flera stora vindkraftsparker, bland annat en av de större svenska i Havsnäs utanför Strömsund.

– Fred. Olsen är ursprungligen ett världsomspännande rederi som nu har gett sig på förnyelsebar energi och nu bygger den första svenska vindparken. Tidigare har man byggt i Irland, Skottland och Norge, säger Rolf Rubensson.

Arbetet i Fäbodliden blev redan från scratch försenat på grund av felaktiga beräkningar vid bergtäkten och det innebar mer jordschakt än vad som beskrevs i förfrågningsunderlaget. Istället för det angivna djupet på 0,60 cm-tre meter var moränen upp till nio meter på sina ställen.

– Vi fick hålla på med avtäckning i flera veckor och har öst ut material som ska användas till fyllnadsmassa för uppställningsytor. Samtidigt är det nödvändigt med en egen täkt, eftersom man vill kunna kapa kostnaderna. Vi har 3,5 mil till närmaste grustäkt och man kan snabbt räkna ut vad transportkostnaden skulle bli. Transporterna efter allmän väg minskas också och det är en viktig målsättning sett ur trafik och miljöhänsyn, säger Rune.

Spränger 40 000 ton

Jemtska har tillstånd att ta ut 500 000 ton från bergtäkten men beräknar behöva 350 000 ton. I täkten jobbar nu Kjin Schakt på med två rejäla grävare på plats där Cat 385:an imponerar lite extra. Grävarna schaktar jord och preparerar för nästa sprängning som leds av Dan Johansson. Han planerar att skjuta en laddning per vecka.

– Nu har vi två borrvagnar här och inför varje sprängning borrar vi ungefär 200 hål, cirka 8-10 meter djupa. Sprängämnet som vi pumpar ner i hålet består egentligen av konstgödsel och diesel som är lite förfinat. Överst lägger vi en gruspropp på 1,5 meter för att hålla kvar effekten nere i berget. Sen använder vi non-el för att tända upp och tänder med en booster som består av trotyl.

Den här veckan ska Dan dra iväg en salva med ungefär 11 ton sprängämne där han beräknar att skjuta lös ungefär 40 000 ton. Han berättar att första sprängningen var väldigt lyckad.

– Det blev så vansinnigt fint berg, inte mer än 20-30 skut som vi måste knacka sönder, så det mesta är redan utlastat på vägarna.

En lyckad sprängning beror till 80 procent på hur borrningen gjorts och resterande 20 är sånt som jag kan fucka upp, skrattar han.

Arbetsledare för Kjin Schakt är Ulf Nilsson och han är väldigt nöjd över uppdraget på Fäbodliden. Företaget har i många år haft sin bas i Svartlidengruvan men eftersom gruvdriften gått ner i produktion så tar man gärna på sig andra jobb. Och vindparksetableringar är fina uppdrag för Kjin Schakts alla maskiner.

– På sommaren har vi oftast jobb på flera håll men vintertid kan vi få leta och då är det här väldigt betydelsefulla jobb som dessutom ofta räcker länge, säger Ulf Nilsson.

Passar för gruvtruckar

Kjin Schakt har lång erfarenhet av vägbyggen runt vindparker då man varit inblandade i såväl havsnäs som Åmliden och Blaikfjället. Nu har man tagit hit tre gruvtruckar men kommer att ta in fler – företaget har totalt nio stycken – och lasta ut så mycket överbyggnadsmaterial som möjligt med dem. Därför skapas också parallella truckvägar som klarar truckarnas last på 64 ton. Men för säkerhets skull är några lastbilsåkerier vidtalade om man behöver köra på det befintliga vägnätet. Krossen från AU-kross anlände från Vilhelmina förra veckan och Ulf Nilsson uppskattar att man ska krossa ungefär 5 000 ton per dygn.

– Motsvarande mängd ska vi köra ut per dygn och tiotimmarsskift och därför har vi också två bandschaktare som tar emot ute vid väganslutningarna. Just nu är det viktigast att vi får ett öppet hål ner i täkten så vi kan bära upp och lägga en stor del uppe på planen. Där kan vi lasta hälften av truckarna medan andra gänget kan åka direkt ner till hålet och lastas. Om det behövs mer att lasta med har vi också 40-tons dumprar som vi kan ta hit, menar han.

Han berättar att Cat 385:an väger drygt 95 ton och menar att den egentligen är för stor för den här sortens uppdrag. Kjin Schakt tog ändå med den från gruvan.

– Det var tur, för moränen närmast berget var jättehård. Senare kan vi använda den att lasta ut den krossade högen uppe på planen medan en hjullastare får gå nere vid krossen.

Närmast ska Skanska montera en egen mobil betongstation och det är full fart på planeringen. Därför är det skönt att det fungerar bra med Kjin Schakt.

– Det är A och O att ha bra folk och normalt sett handplockar vi de olika entreprenörerna. Men nu har Kjin Schakt hela entreprenaden och det fungerar jättebra hittills, menar Rune Eriksson.

Tillstånd för 185 meter

Planen är att ha vägar, el, ställverk och fundament klara till semestern 2015. Det innebär att Terramover som ska utföra kabelschakterna kommer påbörja kabelarbetena i vinter och färdigställa under våren. Skanska bygger det kombinerade ställverket/servicehuset och utför även betongfundamenten till utomhusställverket. Goodtech reser stålet i ställverket samt utrustar det med transformator och övrig nödvändig elektronik.

Det kommer att gjutas två typer av fundament beroende på markförhållanden. Dels bergsförankrade där man skjuter av berget till en plan yta, borrar och gjuter fast stag. När fundamentet är gjutet spänner man upp stagen med en hydraldomkraft som ger 3-350 ton per stag. Den andra typen är gravitationsfundament som har en mycket större yta samt har en betongmängd på ungefär 500 kubikmeter för att klara tornets belastningar på 8-900 ton. Till sommaren kommer turbinleverantören Vestas att etablera sig för att påbörja monteringen av verken, och enligt tidplanen vara färdiga med spänningssättningen av samtliga verk i början av 2016.

– Jag vet att varje vindkraftverk är 125 meter från betong till hubb. Dessutom har vingarna en höjd av 57,5 meter, så totalt räcker en vindsnurra cirka 185 meter upp i luften. Det är också den höjden man tar i beaktning för en överflygning och som gäller för tillståndet, berättar Nils-Petter Nilsson, platschef på Skanska.

Marknaden för grön el ökar för varje dag och de flesta företag vill kunna säga att just deras företags el kommer från förnyelsebar energi. Elen från parken kommer att kopplas mot det allmänna nätet och till försäljning på elmarknaden. Varje vindkraftverk i Fäbodliden är på 3,3 megawatt.

– Det innebär att parken totalt kommer att generera cirka 80 MW, säger Rune Eriksson.