I dagarna meddelar Vimek att man satt nytt omsättningsrekord och att företagets satsningar i USA och Kanada slagit väl ut.

Dessutom är man på väg in i Brasilien och fortsätter satsningarna i Asien.

Vimek har stärkt positionen som marknadsledande i Sverige och övriga Norden och fortsätter växa.

– Dessutom är vi starka i Tjeckien och Polen, och vi har fokus på ytterligare expansion i Europa. Till det ska läggas positiva signaler från nyetableringarna via återförsäljare i Kanada och USA. Ja, just nu lyfter det på många fronter för oss och det är helt i linje med våra långsiktiga expansionsplaner, säger Vimeks VD Fredrik Lundberg.

25 procent kvinnor

I senaste bokslutet noterades omsättningsrekord (61 miljoner kr). Tillväxten betyder att organisationen behöver förstärkas, både inom sälj- och tillverkning. Ny marknadsansvarig för Sverige och Norden blir Maria Öhman, närmast från verkstadsföretagen Tellefsdal och Olofsfors. Hon tar vid efter Urban Lundström som blir marknadsansvarig för Europa.

– Jag noterar med glädje att hos oss är 25 procent av de anställda kvinnor, trots att vi verkar i en traditionellt mansdominerad bransch. Kvinnorna har verkligen bidragit till det senaste lyftet för oss, säger Fredrik Lundberg, som ansvarar för etableringarna på Vimeks nya marknader i världen.

Samverkan

Vimek ingår i Cranab Group, som består av Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest – fyra varumärken som samverkar för att vara världsledande inom hållbart skogsbruk. De tre förstnämnda finns alla i Vindeln i Västerbotten. Vimek tillverkar professionella och skonsamma skogsmaskiner, skördare och skotare, främst för gallring; Cranab tillverkar kranar och gripare; Slagkraft gräs- och buskröjningsaggregat; medan Bracke Forest i Bräcke tillverkar aggregat för markberedning, plantering och sådd av skogsplantor samt skörd av biomassa.

– Våra smidiga maskiner passar bra i Brasilien, eftersom deras skogsbruk mest handlar om plantager, vilket ställer hårda krav på maskinparken som har mycket höga driftstimmar.

Vimeks maskiner säljs via det lokala bolaget Cranab Fassi do Brasil.

– Mycket av våra framgångar är att vi har en engagerad personal som är nyfikna och intresserade av det vi gör och väldigt målinriktade, säger en nöjd Fredrik Lundberg som ser mycket ljust på framtiden.