Wille 665 och 865 är bland annat försedda med Off Road 3B-motorer. Maxvarvtalet på dieselmotorn är 2200 rpm. Motorn är försedd med ett Automatic Eco Drive -system som automatiskt sänker motorns varvtal till 1950 rpm när maximal körhastighet uppnås.

Varvtalet ökar automatiskt vid behov. Denna körautomatik sänker bränsleförbrukningen med ca 25 procent vid transportkörning.Motorerna har dessutom ett automatiskt regenererande partikelfilter. Partiklarna bränns ur automatiskt under tiden som motorn arbetar normalt.

Wille har ett mångsidigt hydraulsystem. Alla modeller har två arbetshydraulikpumpar som kan användas samtidigt, antingen separat eller ihopkopplade. Två hydraulkretsar förbättrar effektiviteten vid samtidigt bruk av två olika redskap. Större modeller har LS-hydraulsystem som standard och har marknadens effektivaste motorhydraulik.

Hytten har fått ny design med bättre sikt. All övervakning av motor- och oljetemperatur, tryck samt hydraulflöden övervakas bekvämt via den nya Danfoss displayen med 5 tums skärm.

Wille 665 har ökat lyftkapaciteten med 500 kg inom hela lyftområdet, maskinen lyfter nu 4.100 kg i markplanet, även skopans brytkraft har ökats med 900 kg till 3.790 kg vilket ger ökad kapacitet vid materialhantering.

Wille 865 har öka lyftkapaciteten med 160 kg i övre läget till 4.250 kg, skopans brytkraft har ökat med 820 kg till 4.250 kg.

Wille säljs i Sverige av Willegruppen som består av åtta fristående återförsäljare med ansvar för försäljning och service av samtliga Willeprodukter.