Nu tio år senare blir ESP obligatorisk utrustning på alla nya fordon som inregistreras efter 1 november 2014. Under åren har det blivit allt vanligare med ESP på vägarna och många har haft chansen att testa denna fantastiska utrustning som har räddat många fordon och personer från allvarliga olyckor.

För de tunga fordonens vidkommande tänker jag inte så mycket på halkolyckor, utan mer på vältolyckor som ESP är helt enastående att förhindra.

Vältolyckor som förekommer bland annat vid för hög fart kombinerat med för skarp sväng och de får ofta långt allvarligare konsekvenser för medtrafikanter än motsvarande halkolyckor.

Ser faran i förväg

Med ESP på fordonet räknar datorn snabbt ut om fordonet är på väg att välta. Systemet har på basis av information om hastigheten och fordonets tyngdpunkt, redan räknat ut hur skarp en vridning kan utföras på ett säkert sätt – och i det ögonblick denna tröskel är på väg att överskridas så bromsar ESP maximalt på alla hjul.

Härvid reduceras hastigheten så mycket att fordonets egen stabilitet kan klara den hotande krisen.

Till denna fantastiska egenskap kommer så halkegenskaperna. Genom att bromsa varje enskilt hjul individuellt kan ESP-programmet utföra mirakel när det gäller att styra ett fordon på glashala vägar. Åter sker det utan att chauffören behöver vara aktiv – alltså utom att vrida ratten i den riktning han önskar köra.

Nödbroms nästa fas

ESP blir alltså obligatorisk utrustning på alla nya bilar, liksom personbilar, transportbilar, minibussar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, stadsbussar och resebussar, från 1 november 2014.

Alla fordon skall ha ESP, och då varje fordonstyp är individuell har det varit en jätteutmaning för industrin att utveckla ESP-programmet till alla modeller.

En ännu större utmaning har det varit att utveckla den fas som följer ett år senare – nämligen den elektroniska nödbromsen, också benämnd ”Advanced Emergency Braking System” (AEBS). Den blir obligatorisk utrustning för alla nya fordon med över 3.500 kg totalvikt, liksom bussar med mer än nio säten.

Flera system

Dessa fordon skall också vara utrustade med ett så kallat ”Lane Departure Warning System” (LDWS) som uppmärksammar chauffören på att fordonet är ”på galen kurs” – alltså är på väg att lämna körbanan.

Det är två helt åtskilda system som baserar sig på respektive radarteknik (AEBS) och videoteknik (LDWS). Båda teknikerna används redan nu i stor utsträckning då radartekniken används i den elektroniska farthållaren ACC, som reagerar på avståndet till den framförvarande.

LDWS är känt som Lane Departure Warning System och har funnits som extrautrustning i flera år. Från november 2015 blir det standardutrustning som ingår i de lagstadgade programmen.

Till dess kommer systemen att utvecklas ytterligare och vi kommer senare att komma tillbaka med en närmare presentation.