Genom att komplettera sin maskin och tiltrotator med en markvibrator kan entreprenören klara uppdragen både snabbare och med mindre personal. Eftersom det inte behövs någon extra personal eller utrustning vid arbeten i schakt eller i slänter elimineras också risken för personskador. Det gör också att du sparar tid och pengar på att gräva ur och återställa (eftersom regler kring schaktlutning gäller vid personal nere i schaktet).

– Att få jobbet gjort både snabbt och säkert är Rototilts signum. Kombinationen av vår tiltrotator och markvibrator ger också en rad praktiska fördelar, som att du kan arbeta i trånga utrymmen eller nära vägar utan att behöva ha personer på marken, berättar Per Väppling Försäljnings- och marknadschef hos Rototilt.

Förutom jobb i schakt och slänter är Rototilts markvibratorer en effektivare lösning även på ”kladdig” mark eller ojämnt underlag. Det är egentligen enbart på stora ytor helt utan lutningar som en traditionell vält kan mäta sig med Rototilts markvibratorer. Vid körning på grovt material fungerar den grävmaskinsmonterade markvibratorn betydligt bättre, och hanterar smidigare större stenar.