I jämförelse med liknande verktyg är det genast något hos K 10635 som sticker ut – bokstavligen. I stället för två separata spännplattor för tre respektive fyra infästningar har

K 10365 en extra arm, vilket gör att den fungerar till alla SAC-kopplingar oavsett om kopplingen hålls samman med sex eller åtta skruvar.

– Verktygssatsen möjliggör centrering av kopplingslamellen även på fordon utan styrlager i vevaxeln. Att göra ett kopplingsbyte utan ett SAC-verktyg är inte bara ineffektivt tidsmässigt, det leder dessutom oftast till att kopplingen deformeras eller skadas. En skadad eller felmonterad koppling kopplar inte ur ordentligt, och kan hugga vid körning, säger Bert Lundmark, produktspecialist på Kamasa Tools.