EU:s utsläppsförordning trädde i kraft i augusti 2019 med ambitionen att minska koldioxidutsläppen till år 2030. I linje för att säkerställa målet så utvecklade EU-kommissionen verktyget VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) – ett datorsimuleringsprogram som mäter och visar ett fordons förbrukning och utsläpp.

En fordonflottas koldioxidutsläpp är direkt kopplad till dess bränsleförbrukning och hela 30 procent av en flottas totala driftskostnader utgörs utav bränslekostnader. Däckens rullmotstånd är en av de största påverkansfaktorerna när det kommer till bränsleförbrukning och utgör därmed också en viktig komponent för lastbilstillverkare och vagnparksoperatörer för att möta EU:s förordning och mål.

Samarbete för utveckling av VECTO

För att göra det möjligt för fordonstillverkare och operatörer att nå EU:s koldioxidbestämmelser så gick EU-kommissionen samman med universitet i Graz för att utveckla VECTO. Verktyget används för att kunna simulera ett fordons beräknade bränsleförbrukning och koldioxutsläpp genom att mata in relevant data så som hur fordonet är konfigurerat och används.

Tire Finder hjälper dig att identifiera rätt däck

Med den nyligen lanserade plattformen Tire Finder erbjuder Continental en ny tjänst som syftar till att underlätta för vagnparks-operatörer att välja rätt däck för sin distributionsverksamhet. De grundläggande kraven för aktuell vagnpark analyseras först i två steg innan Tire Finder rekommenderar en lämplig däckserie till fordonen. I det första steget skiljer verktyget mellan däckens bränsleeffektivitet och körsträcka. Det andra steget tar hänsyn till den dagliga uppdragsprofilen. Till exempel om däcken främst körs på motorväg eller på regionala vägar, används för fjärrtransporter eller korta transporter och så vidare.