Veolia Transport har på kort tid vunnit tre stora tågavtal. Det innebär att företaget har fått nya villkor som verksamheten nu måste anpassas efter. De nya förutsättningarna medför krav på rationalisering och samordning av verksamheten. Därför tvingas Veolia att lägga omfattande varsel.

– Omorganisationen genomförs eftersom både de ekonomiska och kvalitativa villkoren i trafikavtalen har förändrats. För att kunna möta upp de nya trafikavtalen måste vi anpassa verksamheten till de villkor som nu gäller. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte kommer att påverka resenärerna, säger Mikael Danielsson, affärsområdeschef på Veolia Transport.

Den stora skillnaden mot dagens avtal är ersättningsmodellen, i det nya avtalet kommer Veolia att få ersättning efter punktlighet och kundnöjdhet. Trafikhuvudmannen kräver också att Veolia ska öka flexibiliteten genom att snabbt anpassa personalbehovet vid ändrade trafikförutsättningar, som till exempel vid banarbeten och förändringar av tidtabellen.