Veho har ingått avtal om att förvärva Mercedes-Benz Lastbilars import- och distributionsverksamhet i Sverige från Mercedes-Benz Sverige AB, ett företag i Daimler AG koncernen.

Veho är idag importör och återförsäljare, samt leverantör av mobilitets- och servicetjänster, för Mercedes-Benz personbilar, transportbilar och lastbilar i Finland, Estland, Litauen och – sedan den 1 december, 2021 – Lettland. I Sverige bedriver man återförsäljarverksamhet av samma produkter. Veho levererar mobilitetslösningar och digitala tjänster för konsumenter, företagskunder och transportsektorn. 2020 omsatte företaget 1,1 miljarder euro och hade 2 200 anställda. Veho grundades som generalagent för Mercedes-Benz i Finland 1939 och har varit familjeägt sedan dess.

Import och distribution av Mercedes-Benz lastbilar kommer att bedrivas med bas i Malmö. Övertagandet är planerat till andra kvartalet 2022 och förvärvet är villkorat godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.