CarryPick-anläggningen hos ett av DB Schenkers distributionscenter i Arlandastad är världens första i sitt slag. Det som ligger närmast i utförande är en lagerlösning som finns hos Amazon i USA.

Anläggningens del av byggnaden består av ett hav hyllsektioner, med totalt 62 500 platser. Och det är ett hav i ständig rörelse. Kompakta transportrobotar kör in under hyllsektionerna, lyfter upp dem och kör dem till bemannade plockstationer.

Ljussignaler pekar ut rätt lagerlåda och signalerar i vilket fack produkten ska läggas. Varje plockinsats kvitteras. När ordern är komplett skrivs adresslappen ut och paketet görs klart.

– Risken för att det blir fel är minimal. Systemet är enkelt och fungerar bra, säger Ahmed Askari, som bemannar en av de sju plockstationerna.

CarryPick-systemet i Arlandastad ger DB Schenker möjlighet att plocka upp till 40 000 orderrader per dag.

– Inkommande produkter hanteras på motsvarande sätt, fast då i omvänd ordning, förklarar Anders Holmberg, ansvarig för affärsutveckling inom kontraktslogistik i Schenker AB.

Klarar toppar

Flexibiliteten i systemet är viktig, framhåller Göran Åberg, Nordenchef i Schenker AB.

– Här kan vi enkelt gå upp från en- till treskift för att klara leveranserna under högsäsong, exempelvis inför jul och vid Black Friday.

Lösningen ökar möjligheterna för både DB Schenker och Lekmer att svara upp mot utmaningarna som e-handeln innebär.

– Med den här lösningen minskar antalet personer som behövs för att klara topparna. Det gör det enklare att bemanna med rätt kompetens, säger Anders Holmberg

CarryPick-anläggningen började byggas i januari 2015 och var i full drift i november.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete såväl med Lekmer som med Swisslog, som levererat anläggningen, framhåller Göran Åberg.

Systemet hanterar absoluta merparten av Lekmers artiklar, men för skrymmande produkter finns också andra lagerlösningar under samma tak.

Rätt förutsättningar

Erfarenheterna av CarryPick har varit väldigt goda, så säkert blir det fler sådana i Schenkers anläggningar för kontraktslogistik. Att just Sverige blev först beror till stor del på att systemet passar väl in i uppdraget åt Lekmer. Till bilden hör också att Sverige är en av Schenkers största marknader.

– Förutsättningarna var de rätta utifrån kundens behov och uppdragets omfattning. För vår del handlar det om att tillföra värde i våra åtaganden. Vi vill erbjuda logistiktjänster i samma höga nivå som kunderna vill uppnå i sina kärnverksamheter, säger Tom Schmitt, global chef för kontraktslogistik hos DB Schenker.

Kontraktslogistik är ett kraftigt växande område inom DB Schenker och erbjuds idag i ett 60-tal länder. Uppdragen kan vara väldigt olika och innehålla en mängd kringtjänster utöver lagerhållning och paketering.