I maj blev Mikael Bäckström Sveriges förste trafikåklagare. Han ska göra svensk polis och åklagare effektivare mot åkerifusket.

– Det droppar in ärenden. Just nu har vi 37 pågående utredningar som ska jag ska gå igenom, säger Bäckström.

Umeå och Vänersborgs tingsrätter har båda dömt ut 150 000 kr i företagsbot för att åkare med ohederliga metoder mixtrat med färdskrivare. Den första domen fastställdes av högsta instans. Vi skrev om det fallet för nästan ett år sedan.

– Jag har skickat in ytterligare några stämningsansökningar där jag yrkar samma belopp. Dessa ärenden ligger fortfarande för avgörande.

Bäckström, som har ett nationellt ansvar, leder förundersökningar som enbart gäller företagsböter.

– Jag bedömer vilka bolag som ska ställas inför rätta.

Åker & Transport har bläddrat igenom fall som ska granskas i domstol, krav på företagsböter, och ett åtal där ett rumänskt åkeri riskerar 150 000 för fusk med färdskrivare.

Mantorp E4

”Brottet har varit av särskilt farlig art då tillvägagångssättet har varit förslaget, svårt att upptäcka och skett med särskilt avancerade metoder.” Det är åklagarens beskrivning av manipulation av färdskrivare i ett utländskt fordon som stoppades i juli i Mantorp på E4 utanför Mjölby. Även detta åkeri kommer att krävas på 150 000 i företagsbot.

Inget förartillstånd E6

En förare från Makedonien, medborgare i tredje land, stoppades den 13 oktober i Helsingborg. Han saknade förartillstånd. Åklagaren yrkar 50 000 i företagsbot.

Farligt gods E20

Ett företag som kör mellan Närke och Göteborg utförde en transport med farligt gods trots att föraren saknar förartillstånd. Åklagaren yrkar 25 000 i företagsbot.

Mikael Bäckström:

– Det är bökigt när företrädare för bolagen finns utomlands, men vi ger oss inte för den sakens skull. Vi begär hjälp att förhör av den utländska myndigheten i respektive land. Där återstår det en del arbete med de fall vi har nu.

Bäckström har sin bas i Östersund. Ärenden från trafikpolisen i region syd går till Karlskrona.

– Där sitter jag sällan rent fysiskt. Eftersom vi jobbar helt elektroniskt spelar det inte så stor roll var i landet jag finns geografiskt.

Trafiksyndare i Halland och i Göteborg synas också i Blekingemetropolen.

– Region mitt går som en skiljelinje var ärendena hamnar. De har väldigt aktiv och duktiga yrkestrafikgrupper, från Västerås till Uppsala.

Bäckström skickar ett PM till lokala åklagare innan rättegången. I det har han punktat upp hur har tänkt när åtalet väcktes.

Mikael påpekar att detta är ett komplicerat område med svårtolkade bestämmelser.

– Med koncentrerad handläggningar bör rutin och erfarenhet öka. En bättre helhetssyn gör det också enklare att se vad som kan göras för att öka effektiviteten. När två år gått ska organisationens struktur analyseras.