Rättsfallet är principiellt viktigt. Hur noga måste Trafikverket vara och hur ofta måste den tillfälliga skyltningen kollas?

”Trafikverket hade enkelt och till en ringa kostnad kunnat åtgärda de brister som fanns”, skrev hovrätten i sin dom.

Olyckan inträffade en decembermorgon. Det hade snöat och var halt i Umeåområdet E4 byggdes om för att få en ny sträckning. Vägen var ufräst, cirka 0,25×1,25 meter, som ett dike, på höger sida. Det visste inte föraren av en timmarbil från Timmergruppen i Norr.

Men att det pågick ett vägarbete insåg han. Därför saktade han farten, han fick möte och höll till höger och tappade då kontrollen. Den bortfrästa asfalten var nämligen täckt av snö. Bilen fortsatte 50 meter upp på ett provisoriskt vägräcke.

– Bilen blev illa tilltygad, säger Mats Sundling.

Kvarts miljon

Länsförsäkringar ansåg att Trafikverket brustit, att vägen inte var trafiksäker, och krävde i tingsrätten betalt för reparationen, drygt 260 000 kronor. Bolaget hävdade att det saknades två skyltar ”Varning för vägarbete” och ”varning för svag vägkant”.

Endast två reflexkäppar hade satts ut, med hundra meters avstånd. De ska stå med 20 meters mellanrum.

Länsförsäkringars invändning var också att ”snöpinnar” sätts upp till hjälp för de som ska ploga vägen och inte som varning. ”Trafikanter väntar sig inte att ”snöpinnarna” varnar för en så farlig vägkant.

Trafikverkets representant sa att arbetsområdet inspekterats två månader tidigare och hävdade att det också skett kvällen innan olyckan. ”Om någon obehörig därefter kört ner eller avlägsnat reflexkäppar, så kan Trafikverket inte svara för det.”

Tingsrätten anser att det i varje fall saknades en reflexpinne men att Trafikverket inte brustit i ansvar.

Motsatt uppfattning

Hovrätten däremot anser att det praktiskt taget var omöjligt att upptäcka fräslådan utan en tillräcklig skyltning. Markeringar saknades på en sträcka av 40 meter längs fräslådan.

Slutsats: Trafikverket har inte uppfyllt sitt ansvar som väghållare och agerat oaktsamt. Föraren var enligt hovrätten inte medvållande till olyckan.

Trafikverket ska nu punga ut med drygt 246 000 och 106 000 för Länsförsäkringars kostnader för advokat samt stå för verkstadsnotan 261 000.

Till det kommer förstås fakturorna från de egna advokaterna, som låg i samma storleksklass.

Trafikverket överklagade till Högsta domstolen som beslutade att inte pröva domen.

Sens moral: Trafikverket har ett mycket stort ansvar för att olyckor undviks vid vägarbeten.