Branschen ligger dubbelt så högt mot snittet när det gäller olyckor som resulterar i sjukfrånvaro. Vägbyggare skadar sig när de hanterar knivar, motorsågar, genom fall, när de kör lastbilar och grävmaskiner. Och när de själva blir påkörda.

– Tunga lyft orsakar lyft, belastningsskador, säger Kjell Blom.

För att sätta fokus på risker stoppades allt arbete i en dryg kvart på fler än 60 av Trafikverkets byggarbetsplatser och kontor över hela landet. All personal samlades för en så kallad ”stand down” för säkerheten.

Gunnar Malm, verkets generaldirektör satte ord på mottot:

– Alla i vår bransch ska komma hem från jobbet.

Glöm inte…!

Avsikten var att skicka en kraftig signal till alla i Trafikverkets anläggningsprojekt samt branschen som helhet. I Stockholm samlades berörda på Citybanan.

– Frågor om arbetsmiljö och säkerhetska ska ha högsta prioritet, sa Malm.

I Göteborg skedde samlingen på Marieholm där en ny tunnel och en ny järnvägsbro ska byggas under och över Göta Älv. Stein Kleiven, projektledare för tunnelbygget berättade om när han arbetade i en schakt.

– En miss gjordes när säkerhetsvajrar skulle kopplas om en spånt, så att den föll över en av mina arbetskamrater, berättade han.

Mats-Erik Matsson är snickare och skyddsombud på Peab. Han har varit med att bygga nya Svinesundsbron, Uddevallabron och utbyggnaden av E45.

Ständig oro

– Att arbeta på vägen är alltid oroligt. Vi måste hela tiden vara uppmärksamma och se till att skydda oss. Egentligen är var och en sitt eget skyddsombud. För något år sedan var jag med om att en arbetskamrat ramlade ner från en ställning på 45-an. Några revben knäcktes. Det är tillräckligt allvarligt.

Trafikverket är störst i Sverige på att genomföra infrastrukturprojekt. Nu finns en handlingsplan med konkreta åtgärder för att minska antalet olyckor. Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen finns med i uppgörelsen.