– Västerbottens inland är stort och infrastrukturen gles. Därför är det viktigt att de vägar som finns fungerar på ett tillfredställande sätt. Just den här sträckan är en del av förbindelsen mellan två europavägar. Utan den blir det väldigt många extra mil för boende och näringsidkare i Västerbotten, säger Mikael Gerklev, Svevia.

Väg 360 är en länsväg som binder ihop E12:an i höjd med Lycksele, med E45:an i höjd med Vilhelmina. När Motormännens riksförbund nyligen undersökte vägstandarden på Sveriges vägar klassades väg 360 som en av Västerbottens sämsta länsvägar. Arbetet som ska utföras på uppdrag av Trafikverket, omfattar åtgärder för att förbättra bärigheten och framkomligheten.

– För ökad bärighet kommer vi att förbättra strukturen i vägkroppen genom fräsa ner makadam som gör vägens konstruktion starkare. Vi ska också byta vägtrummor och utföra dikningsarbete och även ta bort stora stenar som skapar ojämnheter och förstärka med vägarmering innan vi lägger på ny asfalt.