Den nya organisationen, som bildas direkt under divisionschefen, kommer att bestå av tre regioner; Nord med säte i Umeå, Mitt med säte i Solna och Syd med säte i Göteborg. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 september.

– Division Drift har som målsättning att fram till år 2020 växa med fem procent per år till en omsättning på fem miljarder kronor. För att åstadkomma detta är engagerade medarbetare och kraftfullt ledarskap en viktig framgångsfaktor. Med den nya organisationen skapar vi bland annat förutsättningar för bättre kund- och marknadsbearbetning.

Dessutom skapar vi nya möjligheter att göra karriär i Svevia. Något som kommer att underlätta rekryteringar, såväl internt som externt, säger Olle Öberg chef division Drift.

De som utsetts till chefer för respektive region är Mikael Gerklev i region Nord, Peter Rydell i region Mitt och Björn Johnsson i region Syd. Samtliga kommer närmast från positioner som arbetschefer inom Svevia.