Det nya transportuppdraget startade i oktober 2013 och gäller distribution från Arlas mejeri i Kallhäll till ca 70 kunder i Dalarna.

– Vi har valt Bring Frigo som en av våra framtida distributörer i Dalarna, då vi önskar att bygga vidare på det goda samarbetet vi har idag när det gäller vår distribution i Skåne. Vi är övertygade om att Bring Frigo kommer att leva upp till de krav som vi ställer på våra transportörer, säger Ole Mortensen, Category Manager Transport & Logistics på Arla.