Sverige går bra. Enligt Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, behövs 2 600 nya yrkesförare bara det närmaste halvåret.

Men en tvist om upphandlingen av vem som ska utbilda ligger efter flera turer för avgörande i kammarrätten. Där ligger också ett parallellfall, för utbildning av bussförare.

Oklarheterna väntas bli utredda först om fem månader. Under tiden kommer inga nya förare ut på marknaden.

Janne Larsson vd för Yrkesakademin:

– Det kommer att ta tid. Tråkigt. I den bästa av världar kommer en dom först i början av nästa år. Jag tror att utbildningen, som är på ett halvår, kommer igång igen först till sommaren.

Totalstopp

Det är arbetsförmedlingen som bekostar utbildningen och begär in anbud.

Grönlunds har arbetsmarknadsutbildning av chaufförer på 22 orter, 40 procent av marknaden och täcker in hela landet.

– Våra uppdragsgivare är arbetsförmedlingen och åkeriföretag. 2015 utbildade vi 1 700 chaufförer, säger Roger Ljungser.

Nu är läget annorlunda.

– Vi halverar vår verksamhet. Det finns dessutom en brist på yrkeslärare redan nu. Risken är att de vi har försvinner till helt annan verksamhet. Då uppstår en brist på både lärare och elever. Det är skadligt för samhället.

Ska man inte få överklaga?

– Jo, om man tycker att något inte gått rätt till, så absolut. Men om jag tyckt att något vore oklart så hade jag frågat innan upphandlingen var klar. Då hade det inte blivit de här konsekvenserna för samhället, säger Ljungser.

Yrkesakademin fanns på tolv orter för utbildning lastbils- och bussförare.

– Kontraktet gick ut i mars förra året. Extremt olyckligt eftersom det skedde innan den nya upphandlingen påbörjats. Redan där uppstod en lucka, säger Janne Andersson, vd.

Besluten att Arbetsförmedlingen valde Grönlunds anbud kom i maj.

Janne Andersson:

– Vårt största problem var att vi inte förstod hur kvalitetskriterierna värderats. Grönlunds, som vann upphandlingarna på 48 av 51 ställen, hade priser som låg 20 procent lägre än våra. Och vi hade ändå lagt oss lågt. Vi kunde inte se hur man till de priserna skulle kunna leverera den kvalitét som vi tyckte krävdes.

”Besvärande”

YA begärde att få titta närmare på konkurrentens anbud.

– Det visade sig att de var maskade, de gick inte att läsa. Eftersom det är en affärshemlighet, så kan det vara okej. Men värderingsprotokoll, hur kvalitén utvärderats, saknades, säger Larsson.

Han tror att alla tjänat på transparens, en öppenhet.

– Hur vi än räknade så kunde vi inte se hur någon skulle kunna leverera den kvalitét som vi garanterar, till Grönlunds priser.

Han anser att Arbetsförmedlingen bad om en sak i förfrågningsunderlaget men hade en annan formulering av vad som bedömts.

Janne Larsson:

– Skillnaden var besvärande. Det var svårt att se vad de andra erbjudit. Och det var bekymmersamt om bara priset var avgörande. Då blir det så enkelt att kvalitén sänks och marknaden får en arbetsmarknadsutbildning som inte motsvarar kraven. Det blir bortkastade pengar för skattebetalarna om inte utbildningen matchar kravet på kompetens.

YA begärde överprövning.

– Beslutet om utbildning av lastbilsförare gick emot oss.

Stick i stäv

En nästan identisk upphandling för att utbilda bussförare hade inte avgjorts.

– Det var i avvaktan på att det beslutet gick vi vidare till kammarrätten. Jag trodde att det skulle bli som vanligt, att myndigheten skulle få som den vill.

Men i bussmålet dömde förvaltningsrätten till YA:s fördel.

– Det måste finnas en enda tolkning av lagen. Därför bad vi kammarrätten att titta på båda domarna, säger Janne Larsson.

Så kommer nu att ske.

Men arbetsmarknadsutbildningen av yrkesförare har gått i stå.

– Vi skalar ner våra utbildningar och hållas oss till de vi bedriver för privata företag och till försvaret. Det innebär en mycket lägre bemanning, säger Janne Larsson.

Han beklagar situationen:

– Behovet av förare, både på buss- och lastbilsförare, är stort. För många nyanlända kan det vara jättebra jobb. Tidigast till sommaren kan vi få ut nyutbildade chaufförer igen. Transportbranschen är en nyckel för att den svenska tillväxten ska fortsätta att gå bra. Det är extremt viktigt att den kan förses med kvalificerad arbetskraft, säger Janne Andersson.

Han säger att det nu är en tuff utmaning för alla parter att hitta andra sätt att förse branschen med kompetens arbetskraft.

Oklokt

Mats Andersson, utbildningsledare Sveriges Åkeriförbund anser också att situationen är beklaglig och befarar att det tar lång tid tills utbildningen kommer igång igen:

– Det är lätt att vara efterklok. Men istället för en upphandling av 2 400 förare hade det varit bättre med två avtalslängder – med 1 200 i varje. Nu får vi förlita oss på gymnasieskolornas 1 400 elever och Komvux som brukar ligga på 400. Men de har ju funnits förut också, säger Mats.