Förarutbildningen Best Academy utvecklades för att kvalitetssäkra verksamheten ytterligare och säkerställa att kunden får en god leveransupplevelse. Utbildningen, som är såväl digital som lärarledd, omfattar traditionella områden som lokalkännedom och trafikpolicy. Stor vikt läggs även på gott kundbemötande. Best Transport vill ytterligare stärka sin position i branschen. Bland annat med hjälp av en e-learningportal med en dedikerad utbildning för just kundbemötande.

Både befintliga och nya chaufförer ska gå samtliga ubildningar. Trots att chaufförer rekryteras löpande har 96 procent av förarna redan genomgått den nya bemötandeutbildningen och har redan visat goda resultat och är fortsatt viktig när Best Transport expanderar vidare.

För transportbolaget är satsningen på förarutbildningar en investering som ska ge effekt på lång sikt.

– Jag vill påstå att ett positivt och professionellt kundbemötande är av största vikt för en positiv upplevelse av våra tjänster och för att vi ska leva upp till våra attribut – smidiga, trevliga och prisvärda. Det är lätt att i dagens tider bara tala om hur vi förbättrar den digitala resan och glömmer de mänskliga interaktionerna, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

– Båda delar måste utvecklas kontinuerligt. Best Transport har höga ambitioner för de närmsta åren och en fortsatt hög kundnöjdhet kommer vara en nyckelfaktor till att nå våra mål.