Ja, det är i sanningen ett motsägelsefullt företag, amerikanska Federal-Mogul. Så gammalt och anrikt, så världsomspännande och stort, så framgångsrika och innovativa – men ändå så diskreta i sin framtoning.

Det är klart att alla inom branschen naturligtvis har hört talas om Federal-Mogul, men även mindre initierade, såsom vardagligt fordonsintresserade, kan vid en närmare eftertanke komma ihåg namnet. Den som har renoverat en moppemotor, båtmotor eller bilmotor, eller liknande, kanske har köpt nya vevaxellager, eller kolvringar, eller kolvar, eller något annat trasigt djupt därinne i härligheten – du står det oftast Federal-Mogul stämplat på kartongen till reservdelen.

Hypermodernt

I Sverige finns Federal-Mogul representerat med en fabrik i Mölnlycke. Där tillverkar drygt 120 personer bland annat kolvringar av allra högsta kvalitet.

Under produktnamnet Daros är Federal-Mogul Göteborg AB världsledande inom området kolvringar till motorer modell definitivt större, till bland annat marina applikationer. Företaget har en anrik historia som letar sig tillbaka till 1792, men det var i just i slutet av 1800-talet som det stora lyftet kom, i samband med att Rudolf Diesel år 1897 lanserade sin revolutionerande motorkonstruktion blev David Robertsons Engineering första fabriken i världen att specialisera sig på just kolvringar. I samma veva säkrades tillverkningen med viktiga patent.

Sedan 1999 huserar företaget Daros Piston Rings i hypermoderna lokaler i Mölnlycke. Innanför väggarna producerar och utvecklas kolvringar till nytta för motorutvecklare runt hela världen, liksom för eftermarknaden, främst inom den marina industrin.

Motorslammer

Om vi ser till företaget Federal-Mogul Corporation i stort så bildades det i USA år 1899 av J. Howard Muzzy and Edward F. Lyon under namnet Muzzy-Lyon Company. De båda herrarna inriktade försäljningen bland annat på delar till kvarnar, liksom olika gummidetaljer. Redan från början startades ett parallellt företag under namnet Mogul Metal Company och det var egentligen detta som var starten till det vi idag känner igen som Federal-Mogul.

Allt sedan dess har företaget varit ledande på tillverkning av bland annat olika lager till en snabbt växande industri och efterfrågan. Det revolutionerande var att Mogul Metal överhuvudtaget kunde tillverka glidlager som i sin tur kunde bytas ut när de blev slitna. Tidigare var det nödvändigt att bearbeta hela motorblocken och byta olika axlar till större dimensioner för att komma till rätta med alltför slamrande toleranser.

Grov borrning

Redan innan 1920 hade det amerikanska företaget över 500 anställda. Sortimentet breddades, bland annat med propellrar till den marina industrin, samt en allt bredare flora av motordelar. Tack vare företagsuppköp och nyetableringar har sedan dess företaget vuxit enormt och är numera globalt, med såväl forskning och produktutveckling, som tillverkning runt om i hela världen.

Ja, faktiskt finns Federal-Mogul representerade även i rymden efter att ha sett till att de första amerikanska rymdfärjorna fått till det rätta glidet.

Det totala antalet anställda uppgår till 45 500, varav Europa och Nordamerika har 45 respektive 43 procent andel av försäljningen och resten av världen 12 procent. Företaget är verksamt med 93 tillverkande fabriker i 23 olika länder.

I huvudsak tillverkas kolvar och kolvringar i alla storlek, med specialité grovborrade cylindrar och marina ändamål, ventilsäten och –styrningar, tändstift och olika packningar. Kunder är i stort sett alla världens stora fordonstillverkare, med såväl originalmontering som eftermarknad, rymdindustrin, energisektorn, tung industri, marina användningar, olika typer av kraftstationer och järnvägsbranschen.

När det gäller den viktiga eftermarknaden så kanske vi inte känner igen företagsnamnet Federal-Mogul så där omedelbart, men produktmärken som Champion tändstift är mer kända, liksom Anco torkarblad, Ae, Fel-Pro, FP Diesel, Goetze, Glyco, Nüral, Payen, Sealed Power, Moog styrnings- och motordelar samt Ferodo och Wagner bromsprodukter.

Globalt centrum

Åkeri & Transport har besökt Federal-Mogul i tyska Wiesbaden som i sin tur har en lika lång och anrik historia som moderbolaget. Det var engelsmannen Dr. John Edward Stead som redan på 1800-talets sista decennium hade utvecklade en typ av finkornig blylegering som visade sig ha mycket goda egenskaper avseende bland annat hållbarhet och friktion. Materialet patenterades och fick namnet Glyco efter det grekiska ordet Glystro som avser glida.

År 1897 köpte tyska Max Wagner dessa patent och grundade företaget Glyco Metall BmbH. Företaget fick en flygande start med en så stor produktion att tiotalet personer fick anställas redan under det första verksamhetsåret. Det växte sedan snabbt till en jätteindustri fram till Andra världskriget. Fabriken i Schierstein klarade krigsåren utan att bli nämnvärt förstört, liksom staden Wiesbaden.

Efter kriget har produktionen fortsatt att utvecklas. År 1990 köptes Glyco upp av Federal-Mogul och blev med ens världsledande tillverkare av lager i alla storlekar och till de mest skiftande typer av motorer. Federal-Mogul Wiesbaden GmbH sysselsätter idag cirka 1400 anställda.

I Wiesbaden finns också koncernens sitt globala centrum för forskning och utveckling av lagerprodukter. Företaget lanserar hela tiden nya materiallegeringar och kompositmaterial för förbättrade egenskaper avseende slitstyrka, tryckbeständighet, kostadsaffektivitet och miljöpåverkan. Den årliga produktionen i Wiesbaden uppger till mer än 50 miljoner glidlager, 180 miljoner kolvringar och ventilsäten, under varumärkena Glyco och Glycodur.