− Nu skjuter utvecklingen fart på allvar, säger en nöjd Mattias Lundholm, ansvarig för Scania Connected Services and Solutions. Tjänsterna har funnits på marknaden ett par år och vi har uppnått den kritiska massa som krävs för att få hävstång på utvecklingen. Idag väljer 95 procent av de kunder som får erbjudandet att aktivera uppkopplingen, vårt mål att nå 100 procent är definitivt inom räckhåll.

Samtliga Scania-kunder på de aktuella marknaderna har möjlighet att koppla upp sina fordon mot åkeriet och mot Scanias verkstäder via ett baspaket som är kostnadsfritt. De tjänster som används i särklass mest är Remote Diagnostics och Driver Coaching. Genom att Scania-verkstaden, via ett initiativ från kunden, kan gå in och avläsa lastbilens status i en för tillgängligheten och driftsekonomin rad viktiga parametrar, kan åkarens nyttjandegrad och ekonomi förbättras.

– Även Driver Coaching är ett viktigt verktyg för att med hållbarhet som ett grundfundament både förbättra kundernas resultat och samtidigt öka trafiksäkerheten, betonar Mattias Lundholm. Genom att aktivt coacha förarna och följa upp förbrukning och hur de hanterar fordonet i det dagliga arbetet kan en rad vinster göras, vinster som märks både på kundernas sista rad och i form av minskat resursutnyttjande.