Systemet är testat och godkänt för användning av europeiska och amerikanska institut som Milbrook, TÜV, EPA, VERT och Transportstyrelsen.

Systemet lämpar sig både för fabriksmontering till motorer som ännu inte uppfyller Euro 6/Steg 4 och till eftermontering av motorer inom Euro 3/Steg 2. Installationen uppgraderar och klassar om fordonet till EURO 6.

En av fördelarna är att systemet, redan i ett tidigt skede låter ammoniak direktinsprutas i avgasströmmen. Detta gör att låga avgastemperaturer inte är ett hinder för funktionen.

Till exempel, tomgångskörning som alltid har varit en svårighet för traditionella SCR system, där otillåtna höga halter av NOx och sotpartiklar släpps igenom, förblir låga i B-NOx systemet och uppfyller miljözonernas utsläppsregler, även vid tomgångskörning.