Trejon har sedan lanseringen 2016 av sopmaskiner under varumärket Trejon Optimal sett en ökad efterfrågan. Arbetet med att utveckla och förbättra har följt med sedan lanseringen och nu kan nästa steg i utvecklingen presenteras. Fokus har legat på användarens perspektiv och även om utseendet på maskinerna känns igen så är exempelvis hydrauliken nyutvecklad.

Inom Trejons sopmaskinsprogram finns modeller från bomvalsar för grävmaskiner till uppsamlande sopmaskiner för stadstrafik. Tre av dessa modeller har nu fått förbättrade egenskaper och därmed också bytt modellbeteckning.

Trejon Optimals traditionella sopskopa SBX har fått ny hydraulik som hanterar flöden upp till 120 l/min och alla standardfunktioner kan skötas med enbart ett dubbelverkande hydrauluttag. Modellen och tillbehör är mer moduluppbyggda för att enklare kunna anpassas till varje användares behov. Trejon Optimal SBX sopskopa finns i tre modeller med arbetsbredd från 180 till 270cm.

Sopskopa uppdaterad

Den runtomsvängande sopskopan Trejon Optimal CX har även den blivit utrustad med ny hydraulik med hydraulflöden upp till 120 l/min. Den nya hydrauliken har ett ventilblock som kan anpassas för körning via ett eller två dubbelverkande hydrauluttag. Oavsett val så håller blocket driften på valsen även vid rotation av hela skopan. Väljs drift via ett dubbelverkande hydrauluttag så finns en färdig eldosa som hanterar alla funktioner som tillval. Även denna modell och tillbehör är moduluppbyggda. Trejon Optimal CX sopskopor finns i fyra modeller med arbetsbredd från 190 till 250cm.

Sopvalsarna uppdaterad

Avslutningsvis har också sopvalsarna Trejon Optimal SVX genomgått samma uppgradering med ny hydraulik för 120 l/min och ventilblock. Genom detta kan nu SVX-modellerna vrida valsen samtidigt som den behåller driften på valsen även vid körning med enbart ett dubbelverkande uttag. Dessutom kan modellerna oavsett anslutning nu rotera valsen baklänges för framsopning från exempelvis entréer och gräsmattor. Precis som för ovan så kan man vid körning med ett dubbelverkande hydrauluttag komplettera med en färdig eldosa som hanterar alla funktioner. Även denna modell och tillbehör är moduluppbyggda. Trejon Optimal SVX finns i fyra modeller med arbetsbredd från 250 till 330cm.

Källa: Trejon