I dagarna har abkati.se. lanserat sin nya hemsida. Förutom att webbsidan är snabbare och har fått en modernare design med flera funktioner som kunder efterfrågat har man även gjort webbsidan mer mobilanpassad.

Grundstrukturen på den nya webbsidan är den samma och nya abkati.se innehåller det som den gamla webbsidan gjorde men också nya funktioner. Webbsidan är byggd med en teknik som kallas ”headless pwa” vilket i praktiken gör den smidigare, snabbare och mer flexibel.

På nya abkati.se kommer det vara lättare att komma i kontakt med företaget då man kan skriva till kundcentret direkt från webbsidan, ta del av Abkatis broschyrer online samt att det kommer vara möjligt att förstora produktbilder, ritningar och ljusbilder betydligt mer än vad man kunde på den gamla sidan.