Vår testbil i detta nummer är därför en Scania P med 5-cylindrig motor. Senast vi testade den var för tio år sedan och då hade P 280 precis blivit introducerad med Euro 5-motor med XPI-insprutning och ”EGR-only” emissionsutrustning.

Sedan dess har Scania bytt spår och bekänner sig numera till den skara tillverkare som använder sig av SCR only. Från EGR till SCR, alltså.

Det är nu Scanias föredragna emissionsutrustning på de mindre motorerna – det gäller även för denna testbil, en P 320 6×2 med 5-dylindrig 9,3 liter DC09 108 320 SCR dieselmotor. Denna motor har inte längre återföring av avkylt utsläpp enligt EGR-metoder utan istället en mer effektiv AdBlue katalysator, enligt SCR-tekniken.

Testbilen ingår i flottan av konceptbilar, som står helt påbyggda och klara för snabb leverans. Detta gäller inte bara släpvagnsdragbilar utan också en specialiserade distributionsbil som den här Scania P 320 6×2*4, speciellt uppbyggd för cateringbranschen.

Det var alltså bra läge att få vår nyfikenhet stillad.

Ecolution

Om man väljer att köpa eller leasa en av Scanias konceptbilar kan man vara säker på att den är så korrekt specificerad som Scanias modulsystem tillåter – det vill säga att det är en äkta ”Ecolution”. Förutom att vara optimalt specificerad, innefattar detta också en kurs i bränsleekonomisk körning samt en efterföljande ”Driver Coaching”.

Då undertecknad länge har haft en önskan om att få genomgå en av de många kurser som erbjuds på detta område, avtalades om en sådan. På så sätt kunde vi slå ”två flugor i en smäll” – jag fick testa både lastbilen och min egen förmåga till bränsleekonomisk körning.

Erling Petersen på Scania har genomfört många kurser i ekokörning, och jag själv har säkert deltagit i minst lika många under de senaste 30 åren.

Det var alltså två erfarna herrar som tog i den mindre CP14 förarhytten och körde ut på den inledande sträckningen. Trodde jag, i alla fall.

Bättre siffror

– Vi kör precis som på en normal förarkurs, förklarade Erling, först kör du en rundtur på vår normala stadsdistributionstur – med din normala körstil. Efter lunch instruerar jag dig lite i körteknik – och så kör du den avslutande testrundan under mina anvisningar.

Det är samma mall som används på alla ekoförarkurser. I upplägget ingår en jämförelse av de två turerna vad avser förbrukning och använd tid.

Alltså, hur långt per liter och med vilken genomsnittshastighet – elev mot lärare.

Min första runda kördes med en förbrukning på 2,56 liter per mil, och genomsnittsfarten var 36 km/h. Jag måste väl ändå försvara min låga medelhastighet en smula, med att jag inte kände sträckningen fullt ut. Jag valde därför en försiktig strategi, särskilt eftersom sträckningen omfattade både motorväg, landsväg och en rundtur i industrikvarter.

På den andra turen, som alltså var lärarinstruerad, blev förbrukningen förbättrad till 2,25 liter per mil, en förbättring med 14 procent. Och detta samtidigt som genomsnittsfarten steg till 42 km/h, alltså plus 16,6 procent.

Både förbrukning och körtid förbättrades alltså – ett bra resultat för Scanias ekoförarkurs.

Undvik gaspedalen

Resultatet överraskade mig mer än det överraskade Erling Petersen:

– Jag märkte att du ansträngde dig under första körningen – det är ganska normalt, men ändå kunde jag tillföra din körning några förbättringar. Dels eftersom jag känner rutten utan och innan, dels för att jag ge dig några värdefulla tips under tiden.

Det Erling Petersen syftar på är att man skall undvika att använda gaspedalen så mycket som möjligt. I stället skall man accelerera genom att trycka på plusknappen på ratten. Då är det nämligen motorstyringen som själv ger exakt så mycket gas som är nödvändigt just vid det specifika tillfället.

Denna ”teknik” hade jag dock lite svårt att vänja mig vid, för jag har inte i ryggraden var plusknappen sitter exakt. Och om man skall sänka blicken för att leta efter knappen – så går det ut över säkerheten.

– Jag är dock helt övertygad om att det var denna teknik som var huvudorsaken till det starkt förbättrade resultatet. Och man vänjer sig säkert snabbt vid att hitta plusknappen nederst på ratten. Så jag köper gärna det tipset.

Driver Coaching

– En dieselbesparing på 14 procent och samtidigt en ökad genomsnittshastighet är absolut inte ovanlig, berättar Erling Petersen och fortsätter, den största utmaningen består emellertid i att hålla fast det goda resultatet över lång tid. Och det är här Scanias Driver Coaching kommer in.

Scania har ett team av körexperter som via en internetförbindelser, håller kontakt med lastbilarna och står i löpande dialog med chauffören och vägleder denne till att köra energisnålt.

Denna månatliga kontakt har visat sig vara det redskap som håller kvar besparingarna och gör den inlärda körstilen till en god vana. Enligt Erling Petersen kan besparingarna ändå i några fall ökas ytterligare.

Ett populärt redskap i den dagliga kampen för att förbättra förbrukningen är ”Driver Support” som löpande bedömer chaufförens ekokörning och utdelar upp till fem stjärnor. Vid båda våra testrundor hade jag dock ”fullt hus” så när de små marginalerna skall bedömas är det mer förbrukning i realtid som gäller.

Högre temperatur

För undertecknad blev det en lärorik test och ännu ett bidrag till min förståelse för ekokörning. Vad gäller den aktuella förbrukningen på testturen så kan den upplysningen inte användas till något – eftersom vi saknar jämförande material – men det råder inget tvivel om att den var rekordlåg.

Det har ju dessutom visat sig att Scanias 13 liters SCR-motorer på 410 och 450 hk utmärker sig bland de mest bränsleekonomiska. Detta kan förmodligen överföras till de två 5-cylindrigar 9-liters motorerna på 320 respektive 360 hk.

Dessa SCR-motorer har dessutom fördelen att de båda arbetar med en högre motortemperatur, och därmed säkrar den löpande regenereringen av partikelfiltret.

Enda raka femman

DC09 108 320, som är den rätta beteckningen, är den enda 5-cylingriga raka motorn i lastbilsindustrin.

MAN hade tidigare en motsvarande 5-cylindrig motor, men slutade för ett antal år sedan att utveckla den, bland annat då man enligt nuvarande chefen, Dr. Pachta-Reyhofen, inte kunde få de ojämna motorsvängningarna under kontroll.

Paradoxalt har detta dock lyckats för Scania som ganska snabbt fick kontroll över svängningarna – särskilt då man skiftade till XPI commonrail insprutning.

Under testen kunde jag konstatera att den generella ljudnivån från den 5-cylindriga motorn var markant högre än för motsvarande modeller med 6 cylindrar. Från min senaste test för tio år sedan kommer jag ihåg att det var markant lägre ljud, men det vill jag delvis förklara med att det då handlande om en CP 19 Highline sovhytt, medan det den här gången är den mindre CP 14, som inte har något särskilt ljuddämpning från motorn.

Föredrar spak

När man kör ekokörning på hög nivå är det viktigt att hålla bilen rullande hela tiden, och det kräver att sikten snett framåt är maximalt. På Scania med CP 14-hytt fungerar det fint, men inte mer. Det blir förmodligen en av de punkter som Scania kommer att arbeta på att förbättra när nästa förarhyttsgeneration snart lanseras, se även artikel här intill.

Driver Support systemet rekommenderar att chauffören använder retarder och motorbroms mest möjliga tid. Nu hade bilen ingen retarder men en ganska bra motorbroms som också aktiverade Opticruise till nedväxling. Den aktiveras med vänster fot, men här föredrar jag personligen att den koppas till spaken under ratten – på samma sätt som på många andra lastbilar och bussar.

Motorbromsen fungerar också över bromspedalen, men det är ju inte att rekommendera att röra den under ekokörning.

Stor flaklängd

När det gäller in- och urstigning, som är en viktig detalj för en distributionschaufför, är CP 14-hytten exemplarisk. Den har en av marknadens lägsta instegshöjder, och även om det handlar om en hytt i full bredd, har man lyckats att göra stegen trappformade, genom att ”skära” in översta steget i själva förarhyttsgolvet.

Det är en fin detalj som förhoppningsvis lever vidare i nästa förarhyttsgeneration.

Platsförhållandena i CP 14 förarhytten är ganska minimaliska, men det kommer ju flaklängden tillgodo – om den är viktigare än chaufförens välbefinnande. Flaklängden är så stor som 9,90 meter och då finns det ändå plats för en 2,5 tons kran. Den 12 meter långa distributionsbilen var ändå mycket smidig i trafiken, eftersom vi körde med bakre axeln upphöjd, med tomt flak. Med last skulle det dock vara nästan detsamma, eftersom den bakre axeln är hydrauliskt medstyrande.

Bortsett från att vi körde helt utan last så var det en väldigt lyckad testkörning, där både bil och chaufför testades tillfredsställande.

Kalla Fakta: ScaniaTyp P 320 DB 6×2*4

Axeltryck 8500+11500+7500 kg

Axelavstånd 5700 mm

Avfjädring Fram parabolfjädrar, bak luftavfjädring

Bromsar Skivor runt om, ABS/EBS

Däckutrustning Fram och stödaxel 385/55, drag 315/70

Totalvikt 26000 kg

Motortyp DC 09 5-cyl Euro 6 SCR-only

Effekt 320 hk

Moment 1600 Nm

Växellåda GR875, 8 steg Opticruise

Bakaxel ADA 1300, udv. 2,92:1

Förarhytt CP 14

Påbyggnad Schmitz Cargobull kylskåp 9,94 m