Det främsta verktyget en skogsägare har för vård och förvaltning är skogsbruksplanen. Planen är central och utgör underlag för skogliga åtgärder som avverkning, naturvård och mycket mer. Traditionellt upprättas den i fält, genom inspektion och inventering på plats men så fort någon åtgärd genomförts, behöver planen skrivas om. Det gör den statisk och både tid och pengar krävs för att hålla den aktuell.

När Axel Ljudén och Albin Nyström träffades på jägmästarprogrammet såg båda behovet av ett modernt komplement till de vanliga skogsbruksplanerna. Ett intresse som förenade dem var fjärranalys och skoglig data som stöd för miljövänligt skogsbruk. Redan under utbildningen startade de Ecotype AB.

Ecotypes största tjänst heter Skogshubben, en digital plattform med samlad och uppdaterad data om all skogsmark i hela landet. Plattformen kan liknas vid en prenumerationstjänst som erbjuder bättre koll och hjälp till mer långsiktigt hållbara beslut i skogsbruket. Effektivare förvaltning som gynnar inte bara miljön utan även ekonomin.

Skogshubben byggdes i tät dialog med de blivande användarna. Genom intervjuer och enkäter med ett hundratal skogsägare fick företaget veta mer om deras behov. Det kom också många förslag för att göra plattformen lätt att använda.

– Skogsägarnas engagemang var ovärderligt för oss när vi skapade hubben. Vi har fortsatt tät kontakt med dem och får dagligen återkoppling berättar Axel Ljudén.

Med hjälp av en inbyggd funktion för feedback i plattformen kan man arbeta med ständig förbättring. Fokus just nu är att göra tjänsten ännu mer användarvänlig.

– Tillgängligheten är vår största utmaning men också vår viktigaste drivkraft. Hubben ska vara lätt att hoppa in i för alla, även folk som inte är så kunniga, fortsätter Axel.

Ecotypes erbjudande lockar inte bara tusentals skogsintresserade och miljömedvetna användare. Även många investerare tror på företagets innovativa lösningar för ett hållbart skogsbruk. I samband med lanseringen av Skogshubben tog bolaget in drygt åtta miljoner kronor vid en nyemission. Investerare var bland andra LRF Ventures och VEQ, organisationer som båda vill stötta nytänkande startups inom digital teknik.

För mer information: North Sweden Cleantech – Ecotype