Anne-Lie Lind rekryterades av StyrelseAkademien, som hjälper till att placera proffs i styrelserummen. Hon är civilingenjör och bor i Billdal utanför Göteborg.

Anne-Lie Lind har erfarenhet från ASG, BGF, Volvo och TetraPak.

– Jag har haft rena logistikuppdrag men oftast är jag ledare för något. Nu är jag vice president för en del av en division, säger hon.

Om fjolårets förlust säger hon.

– Den berodde på dåliga affärsbeslut och att vi drog ner värdet på våra fastigheter, så att de skulle speglas på rätt sätt.

Hennes först åtgärd som ordförande var att revidera företagets affärsstrategier.

– Vi kom fram till att vi vill ha en annan inriktning.

Koncernchefen Lars Heidenberg hade arbetat med fokus på expansiv strategi. Akkafrakt skulle växa.

– Men det var inte det bästa för bolaget. Resultatet har inte varit bra de senaste åren. Den löpande verksamheten gick back.

Blev skeptisk

Strategin var inget som Heidenberg hittat på. Han uppdrag var att se till så att Akkafrakt skulle växa och bli Skånes största aktör inom företagets tre affärsområden.

Efter att ha tillträtt 2012 sa han:

” Vi ska fokusera på tillväxt, lönsam försäljning och vi ska fortsätta att utveckla våra affärsområden. Akkafrakt har goda möjligheter att möta den hårdnande konkurrensen. Vi ska växa genom nya kundanpassade helhetslösningar där vi inte bara erbjuder transporter och logistik, utan också lagerhållning och administration”.

Heidenberg fick gå i september 2015.

Styrelsen beslutade att Anne-Lie Lind, under sökandet efter en ny koncernchef, skulle gå in som aktiv vd och rodda runt. Lind blev skeptisk till vad hon såg.

– Under ett halvår gjorde jag en hel del förändringar. Då upptäcktes mer.

Köpkarusellen hade inneburit förvärv av BGF Skåne, Sydfrakt, R Altenstam, Jacobi, Maskinentreprenader, Bulk och en del andra företag.

Lind:

– Det fanns en större positivitet än hur verkligheten var. Köpen var inte så bra och tog mer kraft än vad det var tänkt.

Annat ledarskap

Anne-Lie Lind säger att man måste ha en bra plan för integration av nya företag så att värdena behålls. Istället för att rusa från den ena affären till den andra.

– Man måste vara realist och inte överraskas av att ett köp inte var så bra. Jag kan tycka att man kunde gjort det bättre.

Köpte Akkafrakt för mycket och för dyrt?

– Nej, det saknades en realistiskt plan för hur man skulle införliva förvärven. Tittar man, rent allmänt, på alla förvärv så brukar en av tio affärer bli bra. Det är en konst.

Hon ser inte Lars Heidenberg som skurken.

– En ny profil kräver ett annat ledarskap, säger Lind.

Lars ersattes i mars i år av Anders Lindström.

– Anders är klockren, precis den ledare vi letade efter. Han har en lång bakgrund som vd i logistikbranschen och besitter ett affärsmannaskap som vi vill ha, säger Anne-Lie.

Kurvorna vände upp

– Det är över förväntan, med en ny ekonomichef, Anders Ljunge, har vi ett bra kostnadsfokus och ligger bättre till än planen vi gjorde i höstas.

Två stabstjänster har slagits ihop till en, Ljunges. Andra administrativa tjänster har inte ersatts. Röda siffror har blivit svarta.

– Från årsskiftet fram till och med maj låg vi på nästan fem miljoner plus, före skatt.

Kommer medlemmarna att stämma Lars Heidenberg?

– De tyckte att resultatet var så dåligt att de ville hålla undersöka hur de gått till. Vad jag känner till så har de inte väckt talan mot honom. Inget tyder på att han gjort något för egen vinning, säger Anne-Lie Lind.