Sökhundar som tränats att känna igen barkborrarnas doftsignaler är ett mycket effektivt sätt att lokalisera träd angripna av granbarkborrar. Bakom företaget SnifferDogs finns Elda, en holländsk herdehund, med matte Annette Johansson. Tillsammans lokaliserar de barkborrar åt bland annat privata skogsägare och skogsbolag – och räddar varje år tiotusentals träd.

Fältförsökstudier gjorda av SnifferDogs Sweden i samarbete med SLU och Skogsstyrelsen, visar att sökhundar som tränats att känna igen barkborrarnas doftsignaler är ett mycket effektivt sätt att lokalisera träd som nyligen angripits av granbarkborrar. Genom att lokalisera och få bort dessa angripna träd där barkborrarna och/eller larverna finns, förhindrar man att de sprider sig vidare. Ju tidigare detta upptäcks, desto bättre. I motsats till en mänsklig expert, som litar på sin visuella förmåga, söker en hund mycket snabbare av stora områden. Hundar kan upptäcka och lokalisera en nyangripen gran på ett avstånd på upp till 100 meter och kan dessutom upptäcka angripna granar direkt från angreppets start. Detta på tillsynes helt friska och gröna granar mitt inne i ett bestånd.

Ett annat sätt att upptäcka granbarkborren är med hjälp av drönare. Claes Åhlin och Henrik Falk, programmerare på Linköpingsbaserade Global Forester har tillsammans med sina kollegor utvecklat ett program för drönarflygning för de som behöver inventera skador, planera trakter, skapa skogsbruksplaner eller göra efterkontroller av skogsområden. Ett av de viktigaste användningsområdena för programmet är att upptäcka barkborrar – kontroller som kan göras på väldigt kort tid.

Drönarflygning öppnar upp för flera möjligheter att förenkla planering och kontroller av skogsområden och under de senaste åren har Global Forester riktat in sig på just detta. Global Forester har utvecklat en applikation som används tillsammans med en drönare för att flyga ett förbestämt program och skapa ett snabbortofoto, en högupplöst foto-mosaik, över ett skogsområde. Detta helt per automatik, det vill säga det behövs inte en handhållen kontroll för att styra drönaren. Med programmet ser man, förutom en översikt av området, även var drönaren befinner sig och var fastighetsgränserna är. Drönaren flyger på en höjd av 110 meter och kan obehindrat och snabbt flygas över svåråtkomlig, stenig eller kuperad terräng, vattendrag, mossar, vindfällen och djup snö.
På en dag kan 1000 hektar skog inventeras, för att upptäcka skador orsakade av bland annat barkborrar.

Granbarkborrar är ett växande problem och här kan programmet erbjuda en smidig och användbar lösning på att få en översikt av stora ytor på kort tid, en hektar kan täckas på 10–15 sekunder! Drönarbilderna, som trådlöst och direkt överförs från drönaren till en iPad, kan upptäcka enskilda drabbade och skadade träd som behöver fällas.