Idag utbildas 1 000 förare från Arbetsförmedlingen och cirka 400 platser är vikta via Komvux. Sedan tre år tillbaka finns det möjlighet att utbilda sig till bussförare på gymnasiet. I dagsläget är antalet elever som läser till bussförare låg och få skolor erbjuder utbildningen trots den goda framtiden på arbetsmarknaden. För att locka fler ungdomar till yrkesutbildningen sprider nu Sveriges Bussföretag aktivt information om branschens behov via gymnasiemässor och yrkesmässor runt om i landet.

– Bussföraryrket är ett framtidsyrke. De som går klart utbildningen har goda anställningsmöjligheter på flera håll i landet. För få vet om att det går att utbilda sig till förare redan i gymnasiet. Idag när vi har hög arbetslöshet vill vi, genom att delta i dessa mässor, uppmärksamma möjligheterna till utbildning och anställning, säger Maria Sjölin branschutvecklare inom utbildning och arbetsmarknad.

Sveriges Bussföretag kommer att till att börja med att vara på olika mässor runt omkring i landet, däribland Leksand, Göteborg och Malmö.