Årets april var den bästa aprilmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mer i april i år jämfört med april förra året. En registreringsdag mer betyder normalt fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att april var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Vi bedömer att nuvarande prognos om 355 000 personbilar i år sannolikt kommer att överträffas om inget oförutsett inträffar under resten av året, fortsätter Bertil Moldén.

– Den positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras bland av följande faktorer, säger Bertil Moldén:

Tillväxten i den svenska ekonomin är stark.

Rekordlåga räntor och ökade disponibla inkomster hos hushållen.

Branschens största hot – varsel om uppsägning – är 37 procent lägre jan-mars i år jämfört med motsvarande period förra året.

Begagnatlagren är i god balans. Omsättningshastigheten på lagren är fortsatt hög.

Privatleasingen fortsätter att öka och alltfler bilmärken och modeller erbjuds.

– En förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar är mycket positivt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom nya bilar har betydligt lägre koldioxidutsläpp och väsentligt bättre säkerhet än gamla bilar, säger Bertil Moldén.

Under april registrerades 33 580 nya personbilar, vilket är en ökning med 10,0procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna ökat med 9,9 procent. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 9,8procent under april till 5 414. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 14,3 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 8,0procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 29,4 procent. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 13,6procent och tunga lastbilar har ökat med 22,5 procent.

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 26 st i april i år jämfört med 41 st i april förra året.

Januari till och med april i år registrerades 86 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 138 st samma period förra året.