Västlänken, åtta kilometer lång, ska byggas i tunnel genom centrala Göteborg. Den spårbundna järnvägstrafiken ska göra det lättare för pendlare. Och för dem som kommer till Sveriges andra stad med det regionala tågnätets fem linjer.

Det ska bli enklare, snabbare och resandet ska ske med färre byten.

Tre stationer ska byggas under jord: Centralen, Haga och Korsvägen.

Projektet skulle ha startats vid nyåret.

Opinionen har varit intensiv och högljudd. Trafikverket har på på sin hemsida svarat på debattartiklar och insändare i pressen.

Tuff atmosfär

Motståndarna till denna komplexa fråga som kan vara svår för en lekman att sätta sig in i anser sig vara i majoritet. De har ibland väntat ut beslutsfattarna utanför Börsen, där politikerna sammanträder, för att verbalt angripa dem och få dem att tänka om.

Saken har inte gjort bättre av att politikerna misslyckats med att förklara nyttan med satsningen, 20 miljarder i 2009 års penningvärde. Vilket de också offentligt medgett.

NCC och Peab ska utföra 1 243 000 transporter, lastbil utan släp, tur och retur för att köra bort berg, jord och lera. Och för att köra material till arbetsplatserna. Euro 6 är ett krav. Miljövänliga arbetsmaskiner premieras. Särskilt eldrivna sådana.

Färre körningar

Bo Larsson, projektledare säger att siffran är 70 000 lägre mot vad som först planerades. I de digra utredningarna framhålls att det oftast blir nära för dessa lastbilar att nå större trafikleder, en låg miljöpåverkan alltså.

Thomas Hammarström:

– Några av våra medlemmar i regionen kör redan för NCC och Peab. Men om det finns tillräckligt med den typen av fordon, som krävs, i och runt Göteborg vet jag inte.

Vi har genom Peabs och NCC:s pressavdelningar sökt svar på om det finns sådana resurser i regionen eller måste hyras in från andra håll. Svaren har uteblivit.

Berg ger flis i kassan

Bergmassorna ska transporteras till stenkrossar i närområdet.

– Berg har vi sålt och de blir därmed en intäkt för projektet, säger Bo Larsson.

Skara, Värnamo och Bankeryd finns som tänkbara mottagare av de jordmassor som måste destrueras.

Martin Wannholt, Demokrafterna, avhoppad moderatpolitiker, är kritisk, men uttalar sig ändå som om projektet blir av:

– Bara några ställen, för bergmassorna, är upphandlade. Men inte de för jord och lera. Allt tyder på att det blir långa transporter. Det är förstås bra för åkerierna. Men det är inga små lastbilar som kommer att köra i stan.

Väntan kostar

Mark- och miljödomstolen sa i januari ja till Västlänken. 30 överklaganden har kommit in, från 19 personer, tio företag och föreningar.

Varje veckas försening sägs öka kostnaderna med tio miljoner.

Trafikverket överklagade för att kunna starta omedelbart.

Wannholt tror fortfarande att det går att stoppa projektet.

– Det är väl ingen som vill ha en dum tunnel under stan. Om en månad vet vi om Högsta domstolen ger prövningstillstånd.

Åkerinäringen väntar med spänning.