Totalt rör det sig om 1052 kilometer statlig väg, varav 283 kilometer är grusväg som Svevia, på uppdrag av Trafikverket, ska sköta vägunderhållet på året om och dygnet runt.

Den västra delen av området präglas av fjällmiljö med en lång vintersäsong, stora mängder snö och vägar som drevar igen. Den största trafikmängden finns på E14, som förutom transporter och pendlare trafikeras av turister på väg till och från Årefjällen, samt godstrafik till och från Norge.

– Under 2019 kommer vi att få ett alpint VM i Åre vilket kommer att ställa extra stora krav på välfungerande vägar, säger Anders Lindholm, Svevia.

Sommartid utförs löpande vägunderhåll som att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.