Trygg-Hansa och Cloudplanning BPL AB inleder ett samarbete som ger försäkringsbolagets yrkestrafikkunder exklusiv tillgång till Skadestop+ en skräddarsydd app för skaderapportering via mobilen direkt vid olycksplatsen. Med molnbaserad skadehantering gör Skadestop+ det möjligt för transportbolagen att samla in och analysera skadestatistik, något som på sikt bidrar till färre olyckor, sänkta bränslekostnader och mindre administration.

Den samlade skadestatistiken i Skadestop+ ökar medvetenheten i hela organisationen om så väl stora försäkringsskador och skador som understiger självrisk, vilket gör det lättare att tillämpa rätt åtgärder som till exempel sänkt hastighet i syfte att minska olycksrisken.

Efter kontroll och eventuell komplettering av transportföretagets skadehanterare skickas skadan till Trygg-Hansa för reglering. Den smidiga hanteringen minskar administrationen för kunderna och möjliggör även att ersättning kan betalas ut snabbare.

Initialt erbjuds större åkerier och bussbolag som är försäkrade i Trygg-Hansa Skadestop+. Avtalet mellan Trygg-Hansa och Cloudplanning är i första hand ettårigt med option om förlängning.