Fredrik Norén driver Noréns Skogshantering AB i Katrineholm. Han är uppvuxen på en gård, men hans ursprungliga koppling till skogen stannar vid vedhuggning.

Klivet in i skogsbranschen gick dels via gymnasieutbildningen, som hade viss inriktning på skog, dels via en KY-utbildning till skogsbrukstekniker. Under 2,5 år som anställd körde Fredrik både skotare och skördare.

Fredrik startade det egna skogsentreprenadföretaget 2010. Idag har han skördare och tre skotare. Skördaren plus en av skotarna bildar en maskingrupp som går hos BillerudKorsnäs. Det handlar till cirka 80 procent om gallring, resten slutavverkning. De båda andra skotarna går på underentreprenader. Geografiskt är det Sörmland som är företagets huvudsakliga område, plus avstickare till kringliggande landskap.

Gärna begagnat

Den egna maskingruppen utgörs av skördaren Valmet 911.4 och skotaren John Deere 1110E. De båda andra skotarna är en Ponsse Buffalo och en Komatsu 860.4. Den sistnämnda köpte Fredrik ny 2011, men annars har han hållit sig till begagnade maskiner.

– Kapitalet är en tung börda, så begagnade maskiner är ett sätt att hålla skuldsättningen nere. Med lägre skuldsättning blir inte lika känsliga för konjunktursvängningar, resonerar Fredrik.

Ett annat sätt att hålla kostnaderna nere är att både Fredrik och hans medarbetare utför merparten av underhåll och reparationer själva.

– På skotarna är det inte så mycket som strular. Det man kan ha otur med är transmissionen. När det gäller skördare är det främst aggregat och kran som slits. Motorerna är väldigt pålitliga. De går lätt 25 000 timmar.

Prisvärd kombination

Vid investeringen av skördare har Fredrik valt att kombinera en äldre basmaskin med ett sprillans nytt aggregat. Det har nära nog halverat priset.

– Visst har nya motorer blivit lite snålare, men det betyder mycket mer att hålla kapitalbindningen nere.

Den lägre kapitalbindningen minskar också behovet av att köra dubbla skift, något som både Fredrik och hans medarbetare värdesätter.

– Sett till helheten dubblar man inte produktionen genom att köra dubbla skift. Ju fler timmar en maskin är uppbokad, desto större känslighet för störningar, konstaterar Fredrik.

I grunden har företaget en fast förare på varje maskin, plus en som alternerar mellan skotarna. Skördaren är den som har flest timmar per vecka, uppemot tvåskift. Killen som delar skördaren med Fredrik hjälper även till med planläggning. Fredrik fungerar även som extraförare på de andra maskinerna.

Uppskattad flexibilitet

Jämfört med många andra yrken bjuder jobbet som skogsmaskinförare på stor flexibilitet.

– I skogen rår man sig till stor del själv. Det gör det enklare att byta tid med sig själv om man behöver vara ledig några timmar. Det blir annorlunda om man exempelvis kör grävmaskin och har andra maskinförare att ta hänsyn till.

Möjligheten att byta tid med sig själv uppskattas även av Fredriks medarbetare.

– Det är en värdefull möjlighet, men är inget som får missbrukas. Maskinerna måste ju gå sina timmar. Det handlar om frihet under ansvar.

Lagarbete

Även om var och en till stor del rår sig själv handlar skogsentreprenaderna mycket om ett lagarbete, där den enas insatser lägger grunden för effektivitet och produktivitet i nästa led. Fredrik framhåller betydelsen av att skördar- och skotarförare delar med sig av idéer och erfarenheter.

– Båda jobben är väldigt högt kvalificerade. Många tänker på maskinernas teknik, men det stannar inte vid det. Det krävs mycket planering för att göra riktigt bra jobb – både i stort och i varje enskilt moment.

För Fredriks del har företagandet och rollen som arbetsgivare blivit en allt starkare drivkraft. Han gillar att se människor motiveras, utvecklas och växa med sina uppgifter.

– Det innebär också att jag aldrig vet riktigt hur en dag kommer att bli, men däri ligger också en del av tjusningen och förklaringen till att jag valt att växa, säger Fredrik.

Rut-tjänster och återvinning

Utöver skogsentreprenadföretaget har Fredrik ytterligare två företag. Företaget som erbjuder Rut-tjänster bedrivs som enskild firma och sysselsätter två tjejer på deltid. Därutöver är Fredriks aktiebolag hälftenägare i Schakt- och Återvinning Mellansverige AB, detta tillsammans med Stora Tidö Entreprenad. Det sistnämnda företaget har ett Keestrack Combo larvgående sorteringsverk, som förädlar schaktmassor på byggplatser. Nu förs diskussioner med en kommun om att etablera en återvinningsplats för schaktmassor.

I sommar är det fem år sedan Fredrik blev egen företagare. Det var rätt väg, tycker han själv.

– Jag gillar att påverka mer av min ekonomi och har förstås också en förhoppning att göra bra jobb och bra resultat. Det passar inte riktigt mig att bara göra vad jag blir tillsagd. Jag gillar att ta beslut och att göra det tillsammans med mina medarbetare.

– Om fem år till hoppas jag att vi har ytterligare en till två maskiner i skogsentreprenader, säger Fredrik, som gärna ser företaget växa.

– Dessutom hoppas jag att återvinningscentralen för schaktmassor är väl etablerad. I den verksamheten står en kross högt på önskelistan, även den med möjlighet till flexibel och smidig mobil produktion. Firman med Rut-tjänster hoppas jag ha vuxit till att sysselsätta minst ett par personer på heltid, plus att det har ombildats till aktiebolag.

Spindeln i nätet

Vilken roll har du själv om fem år?

– Jag sig mig själv som den som ser till att hålla allt rullande. Det är knappast skrivbordet som lockar, däremot rollen som spindeln i nätet.

– Dessutom skulle jag gärna engagera mig mer i bransch och arbetsgivarorganisation. Bra villkor för småföretagande och en ständig utveckling i branschen betyder mycket för alla oss som är verksamma i den. Det förutsätter att även samhället i övrigt inser skogsnäringens enorma betydelse för ekonomi och sysselsättning, fastslår Fredrik.